januar 2013

eit steg forbi janteloven

Eg fylgde straumen lot vera å tenka eg berre seila etter dei andre å skilja seg ut frå mengda gjera noko annleis finne trua på seg sjølv då treng ein styrka til å takla janteloven om han ...

my precious

Trådløse meldinger fra en haugmed forskjellige medier og appergjennom en nymodernemobilsøker kontaktfra morgen til kveldtikker seg inn i hodetlever seg inn i fingreneKortslutter all fornuftskaper a...

eit val er å bli sitjande

Det ligg ein halv bønmellom mellom deg og megog nokre rista ordsom har blitt kaldedu svingar rattet til høgrenår eg trekkjer mot venstreog kaprar plassen mini godstolen kvar kveldTrufaste bileter a...

når sengen blir kald

Når begynte du å sittevåken midt på nattenog lot meg være nakenog alene i et rom dertapeten vokste innmellom ørene Der sengen ble enkjeller å være fangeti og jeg ville bare kjennehender som savnet...

et lysår vekke

Du er ved verdens endeog enda lengeret lysår vekke men likevel så nærnår himmelstjernerlyserjeg kjennerhvor du varmerinnvendigsårt av savnmen glede når jegtenkerpå de godeminner tilbakelagter tid...

himmelnauste

Fingrane stryk ikkjemeirberre du skalvdå natta låg samanbrettaunder kistelokketmånen jamraalle dagane varttil tråder i eit himmelnauste der hendane flettar segsamani eit flammande luftromligg eg ...

Labbane dine

Du har bleikna meir enn igår handa di ligg stilt i mi kvelden raknar som labbane du fekk til jul månen skin over andletet ditt eg finn nåla og byrjar lappa dei Linduen

ein gong var kjærleiken raud

Gråkanta kjærleik ein gong var ho raud slipt og traust innpakka av tida si forvitring ligg ho og jamrar stivna i en blaut jord tråkka ned av oss Kvifor tok vi ikkje av ho bånda og pakka ho...

Et savn rommer en god del

Tre kopper usagte ordRommer en brøkdelav mine tanker fire bøtter med minnerOm hva du varrommer mange timermed savnTi fingre og et hjerteSom varmet sin kjærerommer et liv i omsorgTyve spadetak i jor...

sammendrag

Som om du var en delav mine redsler klippetjeg hverdagene våre og skrelletvekk frihetenog etterpå var detlangt fra nok at savnetdu holdt og vinden dupustet for megfylte store romav friminuttVenteka...

La meg bli berørt

Det er når natten løfter på dynenvår at jeg ønsker megmer enn jeg vet omdu ligger der som en urørt mark jeg ikke kan trøpå uten å lage merkersom alle kan seDet er der akkurat i de småminuttene jeg ...

om jeg var en sommerfugl

Når jeg ser på deg gjennomog under der du liggermellom hudlagene minebrister viljenTil å skrape deg av megog du fortsetter åfortelle om at vi måvære og blisom to sommerfuglerpå jakt etter fødejeg e...

i min bankboks

En liten hånd i min rommer stor uendelig glede Minner som bevares styrken i hverdagskaos En liten hånd i min rommer stor uendelig kjærlighet stunder av hverdagslykke i min bankboks Li...

små steg er og steg

eit steg fram berre eit lite men stort for deg eit steg om gongen du trør ikkje hardt men tungt nok for deg eit steg med auge som tvilar berre du prøvar er det stort nok for meg

som en strikk å strekke

Du løsner meg bare hver gang du har tid og da henger jeg som en strikk etter halsen din og vil ikke slippe for det kan bli så lenge til neste gang og jeg er redd jeg ikke kan åpne døren da ...

du bygger meg liten

du bygger musklermed avstand til megblir du størrejeg snakker i telefonenmed høy stemmeog lurer på hvordan jeg kommeralene når musklene har reistmen linjen er visst dødog stormen harrevet ned det m...

som du var

Moren min hadde ingenbarn bare megog jeg var voksen da jegBle fødtHun tørket ingen tårerog skrøt av meg nårjeg fanget mus og andreskadedyr som hun var redd formen hun levde ikke lengeNok På grav...

du går når jeg trenger deg

Du trykker meginntil og lar meg blisteder å bo ivære trofastunder ord som lyverom bare en åtte kysslang strandville stryke varmen dinover kropp som skjelverBare være uten murog savne deg med stolte...

Et beger med sorg

Hvor mange tårer må dryppeog ord bli sagt i sinnefør veggene skaller avog livet blir banket med permerav setninger som ikke soveri historien hvor mange dager har timer i savnNetter uten skrikOg et ...

et merke på månen

Hjemsøkt ligger nakne ordSom brutte løfterKveler ilddrukner sinnNår stemmer har sovnetNår liv er fortaptBegynner reisenTilbake Lindusen

Garanti får du ikke

det hender vindenfull av trassmed rå styrkevelter mine ellersså stødige stammemen det finnes ikkealltid svarstolthet er ikke stahetmen jeg ønskerat du ikke misterdeggarantere deg ikkenår du gråter ...

avstumpet

å rydde deg vekkbare littjeg har stålto tommer med viljeom jeg mister fotfestetet krumspring på glattenrive ansiktet og legge innsidenpå kjølmale et fengsel av fargerdet kunne du og et lerret erble...

Ei Upussa rynke

Eg høyre meg sjølv i dei ljose veggane der tapeten har mista si glans og djupe rynkar ligg tett i tett eg ser meg sjølv i kjøkkenskuffa der eg ligg mellom upussa kniver og gafler med bøyde...

jeg vet en plass

svelger håpet og lar tårene ligge blandt rosebusken du plantet når det gryr av morgen vil jeg ikke finne deg på kne men rosene vil blomstre til våren Lindusen

bremsespor

Hjartet har ikkje bremsesporlengreeg seglar i motvindutan skydd vengene ligg samanrullanedpakkaforsvarslausopnar eg ein ny dag Lindusen

mine redsler

Å gå langs nymalte husveggermens brostein synger salmeri takt med høye hælerog en paraply som lever sitt egetliver risikosport forMeg Lindusen

ledig leieboer søker nytt hjem

Leieboerensom sitt i det ene hjørnetav hjernebarken miner utålmodigHan trenger dagslys for å jobbemed å sirkle inn ordJeg har bedt han om å ta det littmed ro¨Det blir så mye bråk ved tastaturetnår ...

et univers i ruiner

jeg går barbent ogasfaltvarmenlager brente sporsårene utenpåhva gjør vel detnøkkelhullet en plasså krype inn igjemme tankene som riververden i biterdu ser dørenhva ser jeg Lindusen

metthetsfølelser

Visste du at jeg bar på stillhetenhele veien til RomaDet er femti følelser sidenvi kyssetmen jeg trekker fortsatt innsmakenog jeg glemte alle spørsmålenepå sengen dinStillheten har ingen fristMen v...

jeg vil lese deg mitt savn

Du når ikke nedHitder jeg står underregntunge trærbøyer savngatelysene i Dalensynger trøst megnår dråpene fallerSkulle jeg lest deg min sorgnoe jeg kunne klamre meg tilville du vært en bokå bla iJe...

eg klippar ein kvardag

eg klipper i draumarog brettar ord til augeblink avstillheiteg ber om ein kvardagav blått morgondoggder bunnlause redslar liggbanka i jordog skuggar greti eit hav å trø på Lindusen

rykteflom

Dukker inn i strømmenav ensaftig flomav rykterSuger til megfakta som er spreddseg langs øreruskVidere gjennom såre tunger inn i det tommerom uten å tenkepå at varen er ektefor så havne hos megog ...

skreller vekk dagen

stille stemmer blanderseg i meghvisker meg en morgenut av dine henderlar du meg omslyngejeg svøperinn duften av degdu vil værebli og bristemeg en fremtidav tankene dulot meg prøveskreller vekklyden...

vinden du holdt

Du glir saktejeg savner deg ikke mindrenår du løsnerog mer enn jeg trenger sifor du har bodd i megmed alle nerveren bauta å holde fastdu veier mer ennhalve jordendu slipper taketjeg vekslermellom k...

jeg gir deg min frihet

Du er alminneligakkurat som fru Hansenmen nyoppdaget og alleredefrihetsberøvendevi er glidelåsnår gatelyktene sluknermorgendagenligger på terskelenog jeg er en medpassasjermellom hudlagene dine ...

når saknet fyller det heile

Du doggar av tidlaust sakn skimrar i naudljos og tellar på knappane når dagen er ei mørk natt dei tette gardina vegrar seg mot verda du ikkje ynskjer helsa på og skoa du fekk i gåva av ho ...

etterpå er langt fra nok

etterpåbare ikke nåmen hva med lengselen minskal den pakkes nedkanskje er den ikke så sterketterpåog du lager lyder jeg ikke forstårog jeg blir en ørken du kan tørsteimen ikke nåetterpånår du komme...

du er ein song

Eg vil synge degstille songar du kan sjånår eit pust av tunge tankarbrer seg ikringsmyg seg innskal du høyre desse orddu er liveit pust i verdaein rose eg vil plukkadu er ein song egtreng å høyre ...

snublerier

snublerierJeg snubler i ordmens jeg prøverog feilerjeg ville så gjerneha tenkt noe førstmen det somkom utvar en strofefor myeså hva gjør jeg dahvis skaden er skjeddJeg stapper det innmen det hjelpe...

Du puster liv

Du puster liv ved sidenav meg i sengeninn og utstilledyptRytme som fangesi ørsmå sekund av en stilleferd gjennom tankeneDu puster liv i min søvnige og gråhverdagInn og utstilledyptTaktfaste minutt...

kvardagspoesi

Du er kvardagen min som ligg og speglar seg så langt eg rekkjer å sjå du opnar heile verda for meg gjer han god å trå ut i eg smyg meg langsamt berrføtt utan dei trange skoa mine Du gjer me...

salsa

Mine tanker er for mye de svirrer omkring i mitt hode danser salsa når jeg trenger ro Jeg teller stjerner og andre lyspunkt og plutselig ser jeg det deilige minner i lange banerhvem kan slå av...

bærer du på en forfatterdrøm ??? sjekk denne

liker du å skrive og bærer på en drøm så les om Comino forlag i Bergen som søker forfattere .))) http://cominoforlag.files.wordpress.com/2012/08/bt-22-01-2013.pdf http://www.cominoforlag.no/

når stemmer blir borte

Kanskje hvisket du ikkenår du dromen pusten din henger igjeni rommet Og gardinene som blafret et adjørundt mørket du etterlot deghenger stille fortvilet oggråter kanskje er det ikke livetjeg hold...

fotografi

Vindstille timer med din hånd i min små korte minutt hvor jeg teller på knapper av sekunders dyrebare øyeblikk fotograferer dem til mitt album av uendelig kjærlighet som jeg kan finne fr...

treng deg nærare

Treng deg nærare no meir enn eg har hatt ståved sida mi med handa rundt meg inntil og omslynga så eg kan sleppa ner tårane og hjartet kan brista for ei lita stund visa kjenslane ljose...

i mørkret søv ikkje tankane

Dei kjem helst om natta snik seg inn i hovudet mitt og byrjar bråka til eg vaknar så ligg eg der då og høyrer på alt dei må fortelja meg og eg prøvar få dei til å dempa seg men til inga nytt...

bak fasaden

Det var bak de tunge mørke gardinene du fant meg... Der jeg gjemte meg så Ingen kunne se.. Nå er de byttet ut med noenlyse og lette Jeg er i grunnen mer fornøyd med å se livet gjennom dem...

I det ensomme huset

Som bølgeslag slår døren igjenog ensomheten teller timeri netter som gråter sitt språkingen forstoog skyggene av berøring blirtapte fragmenter baken sort rullegardin Lindusen

Et friminutt med fred

Et lite friminutthvor du kan kjenne envindstille routen smerterog kroppener frisk slik som førEt lite friminutt hvor sorgen ikke erog du kan kjenneen vårlig gledei drømmer du haddekjærEt lite frim...

å vekka livet

Å vekka livet med nakne føter setta spor utan vonde ord å nyta dagen slik han renn skjenka vennskap dei djupe band å vekka natta sitt fargespel ein måne vakar deg i stilla å møta nokon ...

tiden har ventekanter

eg kom aldri nærnok til å brette deg utDu ble en utsiktgjennom nøkkelhulletSom lokket meg utMen jeg kom aldri nærnok til å få takke degdu ble et bilde i dype fargerstuet vekk i et hjørneav fantasie...

eit skåp av røynsle

Eg har eit skåp av gløymdetankarder berre du får sleppa innog når du ligg tett attmedi ei brei nok sengder mørkret er langtnok til å bu ier ljoset det einasteeg ser Lindusen

mitt ynskje for deg

Eg ser du har mista ein glans som strauk dagane i gleda over å vera auga dine er som eit tre som har mista dei vakre blada sine og eg kan ikkje gje deg anna enn ei hand å halda Eg ynskjer...

adjø

Jeg er også reddkjære degfor ikke å strekke til du har gitt meg dinetankerdin tillitog kjærlig omsorgså ikke vær redd jeg skal pleie din modnekroppnår du eldes.sitte værfastpå en stol med degog n...

ei rørsle av omhug

eit kjølig drag frå lufta der du sto aleine med blyge blinkande auge pusta tungt medan dei andre sto utan å vinka deg bort ei redsle bandt deg til bakken som låg kvit under beina du skalv ...

eg ser deg kvar morgon

Du bere trøysta mellom dei lute skuldrene dine og føtene lagar djupe spor i snøen eg ser deg kvar morgon der vinter blir til vår for meg DU dreg med deg kulda i ei bør som ikkje minkar ...

til alle dere som leser mine dikt

eg vil akke for all respons på mine dikt nok en gang..)) så gtlad for at dere er her og kommentere med gode ord og liker det gjør det så enkelt å fortsette når en vet at så mange setter pris på d...

når øyeblikkene våkner

det er akkurat slik det erå bli borte mellom degog duften av kaffeog ikke vite at jeg skalhviskes vekk kanskje imorgensnartog den sprer seg denne duftenjeg er lykkelig uvitendei øyeblikkenevåreder ...

jeg trakk det lengste strået

Du tok deg tid når dupakket ut baggasjenjeg bar med megAlle tunge tankerVerkende marerittskjebnesvangre valgUtilgivelige løgnerOg alt det andre som veidefor myeNakenhetenSårbarhetenSkammenMen du fo...

når bunnpanna sprekker

og tårene falt til jordenmens livet passerte gjennomsmå nøkkelhulli årstidene som hadde værthvor var alle disse minuttenetimene og dagene der håpettroen og lengselen ikke vegret segmen var en bauta...

jakten på honning

Du kan ikke få megtil å bo i et romder visshetenflyter rundtsom et skred som har løsnetfra livetmens du samtidigønsker deg bort og bøyer ordenejeg ikke klarerfortelle noen omat du tok trappene oppo...

det er ikke alt jeg klarer å si

Det er ikke det at du ser megnår dagslyset kryper over ansiktetsom gjør at jeg erMen at du puster sammenog vil med inn under der hvorjeg lurer på om jeg tør væreDet er ikke det at du savner meg mer...

Når svarene blir borte

Det er når du slipper taketat jeg skifter mellomvarmt og kaldtNår du ikke skrur meg sammensom førOg bare bretter oss til et trumfkort å henge påveggen sammen medbilder fra alle de gangenedu ikke va...

det er aldri en dag uten håp

Det er aldri en dag uten håpDu er langt i fra mine drømmersom jeg må tåle å kjenne påmens du sakte glir vekkog jeg ikke lenger husker hvorfor¨jeg ikke bøyde deg inntil megmen lot deg passere forbi ...

hun var en stillferdig kvinne

Min mor bar ensomhetensom en pels over nakne skuldredrømte om landskap jeg ikke forstohun hadde sin faste plassi et hjørne av stillhetenhvor hun holdt grenene som et skjoldmot livetjeg tvilte aldri...

når siste lys er tent

Skriften på steinen hvilerikke tankeneSnøklokker syngerom kulden som kommerTårer er for de levendeog jorden har kanskjevarmekablerBre over meg så jegfår hvile Lindusen

En vår bak vinter

Burde holdt deg litt lengreenn de tynne fingrenekunne vinke farvelOg kanskje bært deggjennom vinter sådu fikk smake på vårenMen du var så tungsom du var lettda fjærene faltog noen tok imot degvar s...

En plass der roser aldri dør

To trappetrinn mellomliv og dødBlomster som visnermens du kjemperstille forsvinner nattenjeg prøver holdetilbakefor deg slik duholdt dagen da min verden forsvanti den timen der trærne utenforhang m...

kanskje bretter du oss sammen

Tellekantene i skapetSkoene på rekkeBoxerene pent brettetLabbene i en fargeSlipsene på pent rulletMenNår vi elsker lurer dupå om jeg har husketå folde rynkene i riktigretning og om jeg har tenktå v...

eit lite minne

Gåva frå mor mi ligg på bordet eg har pussa ned skin mot auga mine vinkar meg ut døra kvar bidige morgon seier takk for no men eg gret ikkje om dagen lengre Lindusen

uten ord å vise deg

Når hodet ditt stikker oppBak mittOg hendene dine kjennermeg der du fikk se hvor ingenhar satt spor førdet er da jeg har vingersom du ikke kan vite noeomOg jeg er aldri så langt vekkeat du ikke får...

å puste deg inn

Det var aldri du men et lite stykke av deg jeg funderte på om jeg skulle revne gjøre om og la stå som et monument på det du aldri gav og heller ikke tenkte å vise meg hel for bare når du ...

det er når du drar

Det er ikke hver gang tiden vises sågodt som når du drarPlutselig er den altog ingentingIkke midt i mellomBare tid som er stoppetav et adjøTid som jeg vil haI deg under deg oppå degDen er hjelpeløs...

Veggene har ord jeg forstår

Samler på veggenes tydeligespråk ord i mørket du hang oppsom lyspunkter å være i nårIkke du kunne være ettSelv golvet har sitt merke jeg kansavne deg i og holde fast vednår du ikke er merFor det er...

hvor er du nå

Du viste ikke ossDe små tegnenede underlig tankeneEller tristhetenBare skalletmed glade øynelatterOg at du varmed på livetAlt tok du meddeg lindusen

Djupe ord

Du gjer meg djupe ordsom eg kan henga opppå ein knagg saman med dei finastekleda mineEg tek dei nedatt kvar gongeg vil pynta megfor degdå e du derkviskrar meg i øyretat eg e den finaste du veitLind...

ein liten stund

Eg ber deg ikkje om å bu ei heller om at du slår rot eg berre spør deg om å venta litt så eg kan få tørka Lindusen

Du bor i meg

Du var som en innpusttil dypet av magesekkenla du deg midt i Og ruvet mer enn altjeg hadde før pustetInnsynet på netthinnenfastlåst i mørketom dagen var alle menndegOg ingen likevelBedreLukten som ...

Eit liv eit pust er deg ( to dikt sammen rev.)

Eg kunne vore heilUtan å manglaEit pustEit livTimar av saknTimar i sorgEg kunne vore heilEit pustEit livMinutt i stillheitMinutt blir dagarEg kunne vore heilom du låg attmed meg noBerre jorda er im...

Spor i sne

Berre ikkje duMåneljos skin på gravenRaude spor skrik høgtOg hjartet har falt nedDei kvite flaka fell mine tårarMånen syng min SorgBerre du var sporå holde vart men i tomme henderligg såra attLindusen

Kvifor svarar du ikkje

kva vil du haom det ikkje er livetkva vil du vera om det ikkjeer deg sjølvkva vil eg hugsa når døra di lukkastkorleis kan eg leitanår mørkret har omsluttaalt ljoset Lindusen

en uteliggers bønn

En uteliggers bønnDu sto i stille gaterder søvnen ennålå med nattskjorteog små timerav kulde holdtdegDu sto i stille gaterog ba om å bli settom å få varme dinekalde henderDer du sto i stille gaterm...

eit liv å leva

Ein time Ein dag Eit livMange tankarMange minneEit livTimar av saknTimar av sorgEit liveg må levavidare iLindusen

Å pusta liv i ei draum

Eit lite pust frå gøymdekjenslarsmyg seg og virvlar oppsleppe tårernedEin draum somaldri vart ei von om nokomeir eit ynskje som aldrifekk livBerre eit lite pustfrå gløymde dagar i tankar om kva du ...

Medan du vågar

Du vågar deg innunder og vonar egvil trøystegje deg livetattendemen eg vaklarinn underog vonar verdavil sjå megfor den eg vilverautan degLindusen

ein likandes kar i frå årdal

I Årdal der bor det en eldre karHan er 95 år og hans store glede varÅ kunne spise middag med sine vennerMen kommunen sa neiHer kan du ikke spise GÅ Din veikommunen bestemte at han måtte fåEt mattil...

drømmer kan fanges

Et lys er kanskjeBorteSlaktetmens du sovUnder himmelså ikke hopput av drømmerDe vokser ennå litttilKanskje blir det ParisDer ømhet damperi gateneog et halmstråer litt lengerenn vi trodde Lindusen

dagens appesamfunn

Mobilappar finns no i alle variantar ein av dei kjøyrte på meg her om dagen og det midt i beste middagshøgda mellom to rader av matvarar å gå seg vill i small det so eg sang høgt ut nokre ...

draumespor

Eg kunne vore heilom du låg attmed meg noBerre jorda er imellomOss Lindusen

halmstrå

Egser utan augeelskar utandegog vaknarutan ordberre draumarholde meg tjoratil eit liv åandastder eg ikkje har falt av enno lindusen

Nattens stjerne

Mykt ligger du dermellom meg og evighetenUten å kapsle ossInnBare en himmel fralivetog under nakenhetener du så vakkerNår du lar tankenekle av mitt yttersteskjoldkryper jeg inntilLindusen

berre når du søv

Ei lita skivepå ein tallerkento hendar som liggpå eit fangauga som stirrarpå noko utanforverda vi bor ieg leitar etter degunder kleda som sittlaust på den spinklekroppen dinmen berre nårdu søvser e...

Regnbuen faller

bare et lite blåttminutti en rød sengder grønne fingrestryk med sorteordog døren er hvitmot ditt guleansiktingen regnbue kanfortelle hva viblir etterpå

eit punktum

bøyar meg i saknet eit punktum utan meining lim som har mista si kraft eit kaldt drag rissar seg inn i eit hudlaust mellomlag av trange blodårar eg må reisa meg eit punktum ka...

å snu flisa

Du snudde på flisa med et øredøvende brak så selv brunsneglene fikk fart på seg ved jorbæråkerens begynnelse og min følsomme mage danset samba i takt med veggene som dirret i skjelvet o...

ikke bare nesten

nesten men bare nesten ikke lenger enn du hadde strikk som strakk seg når jeg dro i den med all kraft jeg hadde men du strammet den forsiktig så jeg ikke kom for langt ut av kurs nesten...

stille kryper livet

Du står der tomUthules av tidNaken i speilVåren kommerKanskje ikke Lindusen

stillheten på første klasse

stillheten ligger nakender du låmellom hudlag og beinkjente jeg pustendinnå reiser jeg ikke påførste klasse lengrebilletten min ersom et støvlagpå bunnen av dittlivder stillhetenhar trengt seginn u...

tidløst begjær

Det var ikke lyden av intens flørt eller begjærets hetebølge som fanget mine rustne underhudsnerver det var musklene dine som speilet seg i vannet sendte bølgene på reise med en kraft som d...
lindusensperler

lindusensperler

50, Bergen

Hei! jeg er Linda opskar også kalt Lindusen. i fjor kom jeg ut med min diktbok Sy skog i meg tenn fakler overalt. Har skrevet siden 2012. Fikk endelig drømmen oppfylt om å få ut diktene. Får så mange gode tilbakemeldinger på boken. Noen dikt er personlige men de fleste kommer fra mennesker jeg har møtt eller historier jeg har lest eller mine tanker om tema Og diktene skriver seg ut fra noe som har truffet meg. ønsker å berøre dere lesere❤ kjøper du boken er du med å støtte Føflekkreftforeningen. kan bestilles på haugenbok.no eller ark ad libris på nett. håper dere koser dere med diktene.

Kategorier

Arkiv

hits