februar 2013

vindstille gravferd

Av alle mine tankarvar du den lengstesom opna segder i det stilleog bretta segut over fjordenLangs med ripapå ei skutetil eg brettaho samanattog lot hovera gøymti ein vindstillegrav Lindusen

Å være ørken av ømhet

Ingen kan vel se hvormye øde i megsom lengter etter å være tømmerå bygge seg et skjul å være nakeni Hvor mange år av detå bli begravd med tankenepå utsiden som hviskesbort i smuldret jord er det mu...

kortslutning

Innpusten svir mer ennutpustenå kjenne skriket i magenSom venter på å stupeBaklengsHvor lenge er det tiløynene mine blirVant til mørket jeg svømmeri lindusen

puslespill i åpent hav

Det er små puslebiter detteLivetEt mosaikk som speiler segi uferdige romBer om å bli satt sammen rettBli hel med styrke av mot tilå trø en dagÅ kunne ta imot det store havetnår det omslutterAlt det...

Å bære deg hjem

Jeg vil være den du river av skallet og gjemmer deg inninår angsten for å ikkemerkes sniker seg gjennomdegJeg vil være den du sliter i toNår du ikke makter å se degi speilet lengerOg verden har krø...

På toget til himmelen

Munnen din vil gjerneprate om oss men ordeneSitter fastlåst en plass bak i ganenOg øynene dine har alleredereist fra kroppen når jeg stryker deg overfingrene blir det bare et kaldtkjærtegn som du i...

betongfølelser

to navn på en klodesom slyngplanter sultneetter å smyge rundtSkyskraperblikkene tiernår vi blir farvelfra midjen der allefølelsene ligger kveiletHøres taktfast sørgedanset komma eller kolonblir pun...

Ingen garanti

det finnes ikkealltid svar stolthet er ikke stahetmen jeg ønskerat du ikke misterdeggaranterer deg ikkenår du gråter bakøyelokkenepunkteres kanskjesmerten litttrygler deg om å slippe den kalde vind...

Berøring

silken myk som degstrammer livet du holderi hender som lukkesLindusen

Sammenbrudd

viljen din lytterstoppernår veienglir underdegviljeløs hengertangentene bak pådin ryggkneblet av tankerspeil som knustesyv års fangenskap i enden av én grøftfaller motet til gjørmenLindusen

Hvor langt er det dit

Å bære masken når du likevel sover i samme sengEr så tungt å ville slippe segLigge hudløs inntil heltuten å skjemmes å kjenne meg merenn jeg ønskerikke vite lengden påNærheten Eller slutten på ossL...

Dine linjer

Ditt ansikt med sånne fine linjer der hver og en gir meg sine ord noen triste som gir meg tårer jeg vil trøste andre smiler som får meg gla jeg vil le mens andre gir meg vakre frysninger...

du bor i et minne

Har hengslet deg avFor nattenlagt deg på dypblått lakenOg i noen stille minutterSer jeg ikke lenger at duer forsvunnetDu ser på meg fra søvnigestrender og teller minnermens jeg bruker ansiktet somb...

Å bære en sorg

Jeg setter fyr pået mål ved fylt med ordsom satt fast i mellomgolvetdet er ikke alt jeg klarer å si Lindusen

å våge slukke det man lengter

når ømheten blirøks i margen ogalle bevegelsene eringentingBare å skrive oss inni fremtiden uten å kommelenger enn det å bærenoe mer å våge bli sluttÅ slukke det du lovermed alt vi varIngen kan vel...

Når dråper synger en salme

Fordi det var dråperRennende langs strimer avlevde tankerI et tomt ansiktFordi det var båreMørk og kald senkes i jordLevd liv lagres Dråper synger i avskjedansikterFordi du var gledeLindusen

det er langt mellom linjene

det er kortere å værepå avstand når du soverog jeg ikke lytter etterpusten du legger fra degmen om jeg leser mellomlinjene du tegner mens duprater om å bære et ansikt duikke harda skjønner jeg hvor...

Å lengte så mye

Å lengte så myeDu var alltid VeneziaEn utopiMen likevel inntegnetog noe jeg ville haGjennom år i en boble lot jegAldri Venezia sovnehenSelv om nattenLevde fantasienBelagt med håpAldri BilbaoAldri S...

å klippe ut margen

ingen av oss tålteSøndagstankereller oktobersolFrosne lyder påskygger ble å løsnehverandre fra stillhetenomkring ensomheten vi barkanskje var det slikÅ stå ved terskel tiltyngden av en dagNår noen ...

morgonvask

Eg opna vindaugetog sleppte deg utfrå veggane duhar budd idei skrik ikkjekvar nattdei gret mestnårdagen ligggrå og myndigover hustakaog nervane minekjem ut frå skapetder kleda dine hengsom eit byte...

sommerfuglhjerter

Det er nerver underNoe som gror fremfra der vi møttes til hitDet innerste lille romEr større i omkretsnår vi våger en nærhetOg langsomt tar vi formsom hender å holde sammenAlt som venter er ikkelen...

einsam i siste kapittel

Vilja har taust sagtsitt siste ordeit farvelstilla kjem seinarenår alle såre augei stumme andleterhar trekt seg attendetil husa med varme iog eg sitt med henda foldai min lenestolder boka du laslig...

Det er tett mellom oss

Det er lengsel mellom tosom ikke klarer rive segvekk fra alt det betyr åVære borte fra Og når isen har smeltetden nakne hudener det et søkk av noeMer et langt merke av luft blir mindreLindusen

Når dørene lukkes

Og slik visste vi tilsluttHvordan alt slapp ut av det storerom der frådende lengslerble borte i lysetFør natten kom ogtok med seg et skaperverkTil et liv i intetMen fuglene synger Til tross for det...

Fravær av samhold

Jeg forstår ikke hvorfordu ble borte fra synsvinkeleneller hva som er usagtNår det ikke var mer jegkunne siOg alle tegnene på fraværnærhet ble gjemtunder et dekke av lakenskrekkDet er pust av vilje...

når øyeblikkene våkner

Det er akkurat slik det erå bli borte mellom degog duften av kaffeog ikke vite om jeg skalhviskes vekk kanskje imorgensnartDuften som sprer segjeg er lykkelig uvitendei øyeblikkenevåreder du tusler...

du slo rot

Du vandret i mine tankergjennom tåkenut i regnsporinn i lysbad fraen lanternelangs bryggenmed bølgeskvulpNed i dypetav minsøvnog inn i nattenslille hjørnehvor du slodeg ned lINDUSEN

når du holder min hånd

Når du fortøyer med neglenehardt rundt megOg tegner et barn helstøptpå magen minEr det sorte krateret vibor i mindre enn førOg ansiktene vi bærer blir borte mellomOrd og en uoppredd sengDet er da ...

ein himmel over deg

Ein himmel over trua di eit spegel av tankane dine meislar seg inn i framtida om du lat døra stå open Ei lita von å venda med kraft av raude hjartespor ei ferd i livets snirklete vegar d...

Å falle i grus

19. februar 2013 kl. 22.56Tomrom Mellom tommel Og pekefingerEt søkk av smertenettene lager lyderJeg ikke kjenner liv iOg dagene er avstumpet Som å klore seg til etholdepunkt fraskåret Mens smerten ...

Infisere ditt blod

Jeg vil krympesfor åbo i blodet dittRote rundt i nerverVære et virus Infisere deg medMegSå du aldri glemmerog når du kryper i sengMed en å varme deg påSkal jeg være kuldeLindusen

ser du meg

Ser du meg bak i ditt rom av minner der jeg strekker min fantasi og gir liv til din sparsomme tanke om at vi to igjen kan finne tilbake Til den tid forbi som jeg minnes hvor du kunne lø...

en løgn er gjemt i sannhet

Det er sannheter i hvert hjørneI hver knokkel som knirkerI hvert kyss farvelI hver løgn du forlater meg iI hvert øye som gråterI hvert jammer fra dødens venteromI hver grav du trør påI hvert liv fo...

når hav ble et liv å savne

Når den blinde fortvilelsenforsyner alt jeg eierOg intet navn syr sammendet jeg var før alt sluttetå puste degNår hav møter klippenjeg står fast iOg intet tau er sterkt noktil å holde livet på plas...

Eit dikt å sveva på

Legg meg på eit diktder orda tar meg til einstadder eg kan sveva utanandletet og kroppen ikkje ber tungtmedan natta breier segom livethar andletet mitt verteei bok å lesaei gåte å skjønakvifor eg l...

Lenger enn eg kan nå

enno er det lenger framennbølgjene kan sveipa linjaskjelpadda maktar symjaregnet rekk å vaske før sola kjemenno er det langt framfør luftlaga kastar skuggesom eg kan møta deg ienno renn timeglasets...

når øyeblikkene våkner

det er akkurat slik det erå bli borte mellom degog duften av kaffeog ikke vite om jeg skalhviskes vekk kanskje imorgensnartduften sprer segjeg er lykkelig uvitendei øyeblikkenevåreder du tusler run...

fortsettelse

Du er bøyd av tvilHvisker meg i berøringMens duBretter ut litt mer tidEt punktum eller kommaBremsespor i stillhetÅ slippe deg innJeg blar deg videreFordi du ber meg våge lINDUSEN

Et liv som hus

Som bølgene motklipper Eller kvisten du trør på Lyden av livetEt mellomrom av tidÅ høre uten å vitefremtid vil bliKanskje Der dagene blir netterLyden av livet Som blomster spirerNakne føtter på et ...

Vinden du holdt

Du glir saktejeg savner deg ikke mindrenår du løsnerog mer enn jeg trenger sifor du har bodd i megmed alle nerveren bauta å holde fastdu veier mer ennhalve jordendu slipper taketjeg vekslermellom k...

Minner dør aldri

Du er langt bortei din drømder jeg haddeorkesterplassalt du elsketer alt du eierdrømmen er forbide gode minnenedør aldrihvor du enn erog mens jeg sitter herpå en liten stubbei en skogvet jeg detdrø...

råte

Når røttene sitter fasti alt det er å være med hud ogklamrer seg påsår som ikke vil grofestet et sted mellom øyneneog hjernebarkenligger tvilen å verker ettermer lindusen

Refleksjon

alt jeg ikke forstoluften stille fortviletkvikksand rundt hjertetspeilflater i refleksjonog livet hviskesviderei drømmespor

mens du sov

Og når du så har lagt degtil å sove er bildeneet sted å lengte inn ider jeg ikke kan nå degeller vite om du fortsattbeholder oss når du våknersøvnen min glir lenger vekkforsvinner ut av rommetjeg t...

berøre meg med hånd

Det er noe vart over hendersom strykernoe urørtSom et pust avtid å ikke få tilbakeNoe stilleståendeå bli båret avDet er å bo i det åværeTilstede lindusen

akkurat det å bli større enn liten

akkurat det å bli for litenfor tilværelsen man bor iundres over livet som sleper seg forbimed dager der alt blir stuet vekk i et grønt rom under hudenhvor hjertet ikke synger rene tonerog årene p...

Å bære deg hjem

Jeg vil være den du river av skallet og gjemmer deg inninår angsten for å ikkemerkes sniker seg gjennomDegJeg vil være den du sliter i toNår du ikke makter å se degi speilet lengerOg verden har krø...

hverdagslykke

Lykke sa dudet erdeg det når dukrøller tærne i gledeover å se megåå sa jegog krøllet tærneLykke sa du erdeg detnår du stryker deginntil meg når jeg er slitenmens du rusker megi håretåå sa jegog la ...

kva er kjærleik ( happy valentinsday )

Kva er kjærleik om det ikkje er ein blå sky eg svevar på kvar gong eg ser andletet ditt med nye furer å vera glad i kva er kjærleik om det ikkjeer ei kjensle so trygg og varm som gjer da...

milevis med minner

vi bygde oss førtiminner med plass tilstemmene våremilevis av tid å berøre hverandre isavnet er mer enn to meterog du er kanskje et merkepå månen og klarer deg utenhverdagerjeg går barbent med ført...

Å ikke vite hvor lenge du blir

Å bære masken når du likevel sover i samme sengEr så tungt å ville slippe segLigge hudløs inntil heltuten å skjemmes Du nærmer deg Kanskje bare 20 kyssFra å kjenne meg merenn jeg ønskerÅ ikke vite ...

et penselstrøk kan ikke fjerne sår

Du prøver retusjere deler av livet med noen penselstrøk Klipper vekk og limer sammen penslet bort usynlig for øyet tilbake ligger smøremykt liv glansfullt og lett til fasaden sprekker noen...

du går når jeg trenger deg

Du trykker meginntil og lar meg blisteder å bo ivære trofastunder ord som lyverom bare en åtte kysslang strandville strykeover kropp som skjelverBare være uten murog med stoltefølelser er som å se ...

Er dette noko som gjev meining....?

Skrivesperre er ein sperrenår ein skriv som gjer at einIkkje skrivMen no skriv eg så da har egvel ikkje skrivesperre då velEller er det ein sperre som gjer slik at ein ikkje skrivnoko vettugt For d...

dit blomar ikkje ventar

eg fylgde deg ditblomar ikkje ventarpå morgonljosetdit hendar skaparnatta si sengutanordmedan eg venta påmånenmedan du venta på solaholdt du ikring meglivet svant hen den nattaog medan eg ventarpå ...

grip dagen

små perler på ei grein flyktige i i all si prakt berre eit lån for auga før dei fell blir borte som dråpar i hav dagane i liva våre flyktige drar dei oss vidare eit lån du må nyta før de...

det bles ein song

Det bles ein song mellom hjartane små steg ut i ukjend mark kjenslar i sitrande svev hoppar att og fram medan songen bles seg opp i styrka du og eg eg og du vi to ein song kan laga kva...

En stjerne på himmelen

Alle dine tanker som falt da du skjønteat reisen var slutt... ingen får vite hva du tenkte Tilbake er dinenærmeste med sine tanker.. minner og dype sår.. dine spor er tydelige der hvor du ...

å våga leggja ned gitteret

du stengje deg ute med eit gitter rundt deg sjølv der eg ikkje vågar meg bort men du er nok meir redd enn eg for eg tenkar på kva eg får sjå om du sleppe meg inn hjå deg vil eg takla ve...

å tro på sin drøm

Det er der mellom arkitektur oget ark med ord jeg kan sitte bøyd utenå stivne i sorgmellom tusen steiner som synger ihåp om at jeg fanger øyeblikkenelagt i jorddet er der mellom liv og dødat øynene...

Å være Zumba

Å bare våkne med fingertuppene langs brystbeina dineMens tærne krummer seg på nyttog åpner kaskader avkropp å undres iMagedansen på jaktEtter Zumba i samstemtLekÅ bare nyte det lille ekstraEt lands...

Til deg hvor du enn er

Hører du at jeg tenker på Deg Kjenner du at jeg savnerKanskje merker du nårjeg roper ditt navn i søvneVet du hvorfor mine tårerrenner Ser du at jeg lever medsorgen uten å vise Har du kanskje et sav...

Å ikke trenge deg mer

Om du var bare et merkePå hudVille jeg deg mer enn omIkke du var noe å finneOm du vare bare et livJeg ikke trengteVille jeg da se sporenenakne for alltidLindusen

Min feige redsel

Det var ikke der blant ord som beveget seg som lette fjær eller under ett teppe av naken sårhet jeg møtte frykt men der hvor lyden av din gråt da du våget å stå i stormen uten å be meg me...

brustne draumar

kulda bles ikring oss jagar dei varme kjenslane vi kledde oss med i stivna gras står vi på kvar vår side og gret med tildekka andlete i gips eit liv samanfiltra bar brustne draumar i he...

om eg berre ventar

Eit ubøyeleg ordi ditt nakne adjøein halv dagpå veggenog nokre timarer sakte merkamed penndei sorte skoaattmed døralufta pustarut namnet ditteg sitt i dagarav kveila stillhet

Når dråper synger en salme

Fordi det var dråperRennende langs strimer avlevde tankerI et tomt ansiktFordi det var båreMørk og kald senkes i jordLevd liv lagres Dråper synger i avskjedansikterFordi du var gledeLindusen

Hasta la vista

Det er berre ord sa duIkkje noko meir enn detOg hang kjenslane minePå knaggen attmed tåranetil mor diDet er berre ord sa egIkkje noko meir enn detOg hang deg på knaggenAttmed eksen dinDagen idag er...

Du en hverdagsnatt

Du smaker søtt av honningsitrendeglede...du kjenneskosemose varmog litt frekkut..dine lepperer som en varm sommerdagpå stranden i steikende sol......dine øynesom brennsnut medmagnetisk tiltrekningi...

Jeg kaller det trøst

Kanskje er vi bare toEnsomme Med hulrom og tynt hudlagSår på boksFølelser på kjølOg tanker til tørkMen det spiller ingenrolle at du ikke blir Hele nattenBare du vakumerer mineLengsler Lindusen

før middagshøgda

du kveilar degmektigrundtmidja mieg kjenne middagshøgdahar slått seg til roeg prøvar strekkjameg til toppen av eithøgt barke tremen du kveilar deg ennoi roleg harmonirundt midja mieg prøvde lura de...

eg undrar

Eg undrar meg kvar morgonom dagen flytbetre enn dagen egnett sovna fråeg undrar meg omvatnet har froseom trea har vinterskoa påEg undrar om tida har stoggaså eg kan få gjort det eg trengeg undrar ...

å lengte så mye ( revidert utg )

Du var alltid VeneziaEn utopiMen likevel inntegnetog noe jeg ville haGjennom åri en boble lot jegAldri Venezia sovnehenSelv om nattenLevde fantasienBelagt med håpAldri BilbaoAldri SverigeDet var al...

å tørre miste fotfeste

Eg ser at du sit på kantenOg gyngarKanskje du ikkjeveit at eg serDifor du gyngar soRasktEg veit at du kan falleeg gyngar jo ogMen ikkje raskare enn degKanskje du tenkjer eg kanFalleOm du ser meg då...

Når du treng ein ven

Når dagen vaknar og du ikkjeEr heilt medog mest av alt berre vil veraI fredMed tankar og kropp somIkkje lystrar degSjølv solen som vinkar utanforKlarar ikkje brøyta vegOg om ein ven då gav lydFrå s...

det enkle er vel ikke alltid det beste ?

Kunsten å skrive når man ikkeHar en penn som lager dyp nokSkrift til at andre ser det du leserOg dem må bruke briller dem ikke harEller råd og kjøpeDet er da dem gir oppDet er da dem nok forstårAt ...

å lengte så mye

om å se det man har ..og ikke bruke sin tid på å ønske man hadde noe annet..dette ble lagt ut på Diktkammeret og fikk bra tilbakemelding av Helge T som er diktlærer og kunstkritikar osv og kommente...

livbøye

Du står med livetlangt opp i halsentunge lodd somtrekker degnedovernedovertil gjørmasakte gliroppoveroppoverdine trøtte anklerdet skarpe lysetutenfordin rekkeviddeder du tankefulltvil prøvefinne fr...

Strekkoden din

Du har din egen strek kode ingen andre maken har den er vakker og unik med sin spesielle harmoni og bare du har gått i akkurat dine fotefar Så vær raus med deg selv fordi du er som du er i...

ei hand å halda

Eg ser du har mista ein glans som strauk dagane i gleda over å vera auga dine er som eit tre som har mista dei vakre blada sine og eg kan ikkje gje deg anna enn ei hand å halda Eg ynskjer...

vinterkollaps

Du kraup langs rota av dei stumme strengane der tonane låg i ro med blått skjær av ei sorg eg ikkje hadde ord eg kunne setja fram ei heller seia høgt Du meisla deg inn i hjartet mitt med v...

i nattens hjørne

Du vandret i mine tankergjennom tåkenut i regnsporinn i lysbad fraen lanternelangs bryggenmed bølgeskvulpNed i dypetav minsøvnog inn i nattenslille hjørnehvor du slodeg ned Lindusen

når båten krenger

tyve spadetak med jordpakker deg innmens jeg ikke vethvordan det erå ro og hva nårbåten krengerog hvordan laget duomeletten som alltid stoklar søndagsmorgenerhva med sengen som har plass til toer d...

eit lite sterkt strå

Det regnar nopå det lille stråetbløytar jordaikring og trekkjeseg inn i røttene slik har du detmoglegens nårlivet ikkje alltidgjer deg kva duynskjarkjensla av avmaktei bløyte som trengseg inn i he...

ved veis ende

jeg ville lukke verden utegi deg friminutt med håpla dagen berøre din kroppog vise deg urørte øyeblikkdu kunne bo ivære med bak fasadenoverleve sammenkrype inntil uten å venteå bli lenger enn vi ku...

du går aldri tomhent hjem

Det hender du forsvinnerinn mellom ribbeina mineog knuser alle fortaptefølelser jeg har samlet påsiden jeg var liten jentenår du endelig kommer uthar du tomheten med degog henger den til pynt i tak...

Veggene har ord jeg forstår

Samler på veggenes tydeligespråkOrd i mørket du hang oppsom lyspunkter å være i nårikke du kunne være ettSelv golvet har sitt merke jeg kansavne deg i og holde fast vednår du ikke er merFor det er ...

Vennskap

Dunlett berøringpå ett tårevått kinnfarger din daglett bris fra sørsvøper dinetårervasker med sinomsorgstille finner du enstol du kan lene din bekymringmot...vennskapets ansikthenter deg på engråv...

Å tørre velge

jeg hadde ikke noe valg lenge var det slik lot andre styre meg dit dem ville jeg sa ja aldri nei til glasset var fullt boblen sprakk fasaden revnet men etterpå den deilige lette følelse...

Jeg kan aldri glemme

jeg kan ikke glemme og vit jeg har prøvd hver dag dukket under et teppe i tårer Jeg kan ikke huske og vit jeg har prøvd snudd hver stein med åpne øyne og når kvelden venter på mine ta...

angen av kjærleik

Du har ikkje sovna enno eg går att og fram og kikar ned i senga dreg inn angen frå deg vil berre holde deg heile tida kvart minutt eit fullenda skaparverk du gjer timane liv dagane får...

å bære en lengsel

KramholderNærheten vi delerOg måker din lengselInn under minMakter ikke væreUtenBliInntørket lindusen

Når du lyftar saknet

Berre små pust fråEit anna liveg vaknar meir ennnokon gong nårdu står der som omdu aldri forlot megmed lua i handa og augasom skin når eg ber deginn Lar deg kjenna sakneteg ber heilt aleineMen i dr...

å gjera det beste ein kan

Du bere dei mjukaste tonar i hender som aldri kvilar og kviskrar dei varmaste orda med ein munn som aldri går tom Du bere dei tyngste børa på skuldre som aldri blir trøytte og går med steg ...

Når tvilen kommer

Lysene slukkes og nakenligger redselen der i bunnløs tvilgåtene som slutter å gyngesvar som blir hengemyrnår mørket slipper taketog du sitter der avkleddtil beinetEr du kanskje klarTil å velgeLindusen

fortsettelse

Du er bøyd av tvilHvisker meg i berøringMens duBretter ut litt mer tidEt punktum eller kommaBremsespor i stillhetÅ slippe deg innJeg blar deg videreFordi du ber meg våge Lindusen

på et legekontor

På et legekontor dem ventet et eldre ektepar Titter på hverandre smiler Jeg ser kjærligheten som lyser mellom dem Med kryssord i sin hånd hun strever Da er han der og finner et ord o...

Ei tanke der ute

ei tanke heng på ein frossen grein eg ser at ho krympar seg i kulda og eg anar ei kjensle av avmakt om ikkje dei varme husa lyftar ho inn snart eg opnar glaset med ei von inni meg om at h...

sakte gror såra

du festa timane med sorgen spikra i huden og klokka kima ikkje medan du sov i djupe draumar du fylgde tåka kvar natt og ljoset frå månen utanfor vindauga vekka deg opp til livet du ikkje m...

når du går

Å bare se deg gjennom dråpene på vinduet mens du sakte fjerner deg er som et adjø jeg ikke kan holde igjen så jeg lukker øynene 'Lindusen
lindusensperler

lindusensperler

50, Bergen

Hei! jeg er Linda opskar også kalt Lindusen. i fjor kom jeg ut med min diktbok Sy skog i meg tenn fakler overalt. Har skrevet siden 2012. Fikk endelig drømmen oppfylt om å få ut diktene. Får så mange gode tilbakemeldinger på boken. Noen dikt er personlige men de fleste kommer fra mennesker jeg har møtt eller historier jeg har lest eller mine tanker om tema Og diktene skriver seg ut fra noe som har truffet meg. ønsker å berøre dere lesere❤ kjøper du boken er du med å støtte Føflekkreftforeningen. kan bestilles på haugenbok.no eller ark ad libris på nett. håper dere koser dere med diktene.

Kategorier

Arkiv

hits