juli 2013

lesere

Hei alle dere trofaste ogg gode følgere av bloggen ) jeg skal avgårde en ukes tid og vet ikke hvor mye jeg får lagt ut.) ) men det er bare til å stikke innom likevel vil få takket dere alle som f...

Fra mitt dypeste mørke

Du kommer fordrevet fra det mørke i megBer om å slippe knebles Aldri sitte vekkgjemt der lyset sjelden slipper innNår det sorte gapet fyllesog alle blindspor er knustav smerten over å miste skal je...

Trygghet

En svak bris stryker meg forsiktigi mørket som en trygg håndakkurat som dinda jeg var liten ogspøkelsene lurte seg ut fra skapetkom du og roen du skapte har jeg fortsatt i megnår mørket senker segn...

Stilt kjem draumen

Eg likar å tenkje at du ikkje er borte Då ser eg deg kome gåandeover haugen bakom huset vårtOg berre ei lita rørsleså forsvinn duDifor sitt eg stiltdu vinkar åt megmen eg vinkar ikkjeFastfrosen sit...

Når skyene mørkner

Ikke vær redd lille dujeg forteller deg om det åpne landskapet over ossOm skyene som mørknerakkurat som menneskene når de er sinte Om vingene du har for at duskal våge være reddOg når de mørke skye...

Himmelblått ynskje

Bak døra i eit kottsit ein gut i mørkretTeljer skrikKvesser tenna Ynskjer seg ein himmelblåVolvo med sota vindauge han prøver å ikkje teljatårer medan han draumer seg ei mor utan mannLindusen

Livets maleri

Det tomme lerretet der livetstirrer på degfør det fylles med beinmargog åpenbaringerveier som svinger seg innoverblir et fargerikt landskapdu ikke aner hvor stopperfør lerretet er ferdig maltDu har...

Alene driver vinden oss

Skyggene forsvinnernår du holder meg somet lite hus der innsiden erdine ømme hender jeg maler et bildevi renner som bekker side om sideut i det åpne havetVinden skaper bølgeri et blikkstille indreH...

Når mellomrommene fylles

I mellomrommene de dype krusningeneUnder overflaten vender noe motluft mens resten forsvinneri kanalene Lager trange passasjer i stillheten fyller livet med pauseslagPuster utLindusen

Balansetest

Bare du meddin avstand tiltvil og skråsikrefotbladkan velte mine usagtetanker ogmittkranies velvalgteordbare ikkegå

Vendepunkt

tankene våresvever nakne iåpningen mellomluft og jordmøtepunktbryter stillheteni den sorte gryteLindusen

Du er mer enn jeg klarer si

Det er ikke det at du ser megnår dagslyset kryper over ansiktetsom gjør at jeg er Men at du puster sammenog vil med inn under der hvorjeg lurer på om jeg tør væreDet er ikke det at du savner meg me...

Fang meg

Lar deg falle myktdenne gangikke som sist på konglemarki kveldstille mørkenå får du fallepå ullhalmen mintil stjernesanggåten jeg hari megdu fant den ikke sist du faltfang megsakteomigjenLindusen

Fra et hulrom

Alt innestengt prøverslippe ut gjennom glipeneKan ikke huske hvem du varden gangMen jeg kjenner smakenav seier over å mestre Den gyngende grunnenSom bærer vekten avalt jeg har samlet påLindusen

Treng deg nærare

Treng deg nærare nomeirenn eg har hatt stå ved sida mimed handa rundt meginntil og omslyngaså eg kan sleppa nertårane og hjartet kanbrista for ei lita stundvisa kjenslane ljoset medantankane rir ut...

Flukt og savn

Hver dag Hver fluktHvert ord for myeVi så hverandre størreenn ømhet kunne fylleVi betrodde hverandre merenn vinkler klarte byggeHver nattHvert stoppHvert blikk i motgangNattskriften hvisket ut time...

Strekkoden din.

Du har din egen strekkodeingen andre maken harden er vakker og unikmed sin spesielle harmoniog bare duhar gått i akkurat dinefotefarSå vær raus med deg selvfordi du er som du er i speilet som du ho...

Enda er vi uferdige

Hun griper om trådene drar med seg et pregetansiktBegrensninger som ingenvil høre omtanker om å uthule et livbak netter hun aldri anteble soloppganger bortegriper om hendersnører et nett av løgnerL...

Du lovet meg mye

Du lovet for myejeg tørstet etter merDu vannet meg for litejeg hang som en uttørketpotteplanteover vannspeiletDu lovde å elske meg mindre men jeg trengte deg bare merJeg sultet aldri om nettenedu h...

Blitzregn

Du vet ikke hvem jeg ermen jeg følger deg fra taushetens markDu kjenner meg kanskje som teltmakerende hvite ravnene og jegsynger salmer foranfem bål med skrot Du spenner opp et vidvinklet kamera Fa...

Til min sønn

Jeg kjørte med hjertetpå utsidenJeg drev mine venner tilveis ende uten å vitehvordan jeg kunne forklareAlle mine tanker Hele mitt liv bleBygget på løgnSelve grunnmuren fikkdu aldri se den står ennå...

På en annen planet venter mitt hjerte

For en stund siden løp vi bortover veierog nedover bakker medhendene løftet og glade ansiktFor en stund siden fløt vipå skyer og plukket oppgrønne strå mens månen var nærmere enn førFor en stund si...

om jeg ønsker det sterkt nok

Jeg tenker på hvordandet ville være hvisdu kunne våknet oppmellom foldene mineSom om du var pågjennomreiseMykt meislet sammenfor en stundVille du blitt værendedaJeg tenker på hvordandet ville bli o...

Til minne om 22 juli.( skrevet for 1 år siden.)

Perleregn med savn i minner drypper til jorden 2 år er borte slik som dere sorgen i minner om alle liv vi mistet Merker dagen med tårer i tanker om hva dere følte i siste minutt Tomm...

En siste gang

En siste gang vil jeg drømme degInn i virkelighetenLegge meg naken påen strand og la deg skyllesom bølgeneOver megVære syndeflod uten åtenke henne som står ved alter og venterVære begjær uten åstan...

Veien videre

stillheten ligger nakender du låmellom hudlag og beinkjente jeg pustendinjeg åpner vinduetslipper deg ut fra veggeneså jeg kan se meg selvuten degLindusen

Et kjølig pust fra sør

Du skriver at du er ved havetat du prøver finne morgenersom hviler uten vingeslagat du leter etter netter uten savn Du skriver at måkene forvellerskrikene dineog bølgeskvulp vugger deg i søvnDu bes...

Vær min styrke

Vær vinden som bøyer megsom et strå Vær ordene som stryker megsom pensel over et ubrukt lerretVær månen som lyseropp stien jeg tråkker fremVær hånden som holder tankenejeg ikke kan tynges avVær liv...

Mellomgulvsbrokk

Du reiste et alter i megbeundret kunstverketskrev ditt navn på midtenav diafragmaJeg kjenner ennå at du står skrevet Innrisset brekker meg bakoverfor hver gangnoen nevner ditt navn tilfeldigDu reis...

Når ord ikke er nok

Jeg kjente den nagende uroen duhadde da jeg satt ved sengekanten dinOg jeg klarte ikke hviskedeg om livet som seilerforbi eller om hendene våreknyttet sammen Stemmen min innkapsleti et hulrom jeg i...

kveldslandet

orda har svøpa deg inneg trålar bakkenover att og framhjartet mitttok du det med degogsaman medlivetkveldslandetmorgonstundarraudvins timarhand i hand dagarminutt der eg berre lågi stillakjende at ...

Du bor i et lite minne

Har hengslet deg avlagt deg på dypblått lakenI noen stille minutterser jeg ikke lenger at duer forsvunnetDu ser på meg fra søvnige strender og teller minnermens jeg bruker ansiktet somblir best i d...

Når kanter rakner

Mitt liv var arbeidDet bar kunstengjennom veggeneJeg malte og sydde medkrokete fingreJeg bar vann med ryggsom skrek om hvileGrov poteter fra jordNegler som aldri ble sminketav annet enn sorte rende...

Når du kryper inn under

Det lille skjøre vi holdermellom oss uten å hviske at vi tenkerhverandre naknebegynnelsen på netter kanskjefortsettelse på en vei vitrodde stoppet Du har hender som løfter utmeningen med det å fors...

Den stygge andungen

Snakk til meg påblomsterspråk La meg vokseUt av din håndLindusen

Flukt og savn

Hver dag Hver fluktHvert ord for myeVi så hverandre mindreenn ømhet kunne fylleVi betrodde hverandre merenn vinkler klarte byggeHver nattHvert stoppHvert blikk i motgangVi fant hverandre lengreenn ...

La meg bli berørt

Det er når natten løfter på dynenvår at jeg ønsker megmer enn jeg vet omdu er som en urørt mark jeg ikke kan trøpå uten å lage merkersom alle kan seOg jeg forstår akkurat dahvor skjøre vi erJeg ber...

Bak vegger av ingenting mer å hente

om det varer lenger enn følelsen du banker inni rekkverket om det bryter stillhettankene på reiseninnover du holder et mørkelagtrom for tettnærmere kommer viuten se hvor lite som skal tilHvor mye s...

Eg saknar

Eg saknar ikkje deidagane du røymdeifrå gleda eller livet vårteg saknar ikkje deitunge orda som skautmeg når eg satt i stillamen eg saknar vindendu holdt for å skåna meg nårknappetrollet steig fram...

Tilgi meg

forlater deg med ansiktsom trenger berøring kunne hviske deg orddu vil høretiden har vingermen ikke jegforlater deg med øynenelukketkunne synge deg en voggevisenår du gråtermen søvnen har kalt megt...

Om en morgen aldri kommer

Jeg vilGripe deg taus i nattbre mitt alt om deg være kyst og landhorisontale kan viklamre oss visenaken hudog lage dønningerJeg vil være dine siste henderditt siste kyssi ditt sistefarvelLindusen

Infisere deg med meg

Jeg vil krympesfor åbo i blodet dittRote rundt i nerverVære et virus Infisere Så du aldri glemmerog når du kryper i sengMed en å varme deg påSkal jeg være kuldeLindusen

Vær tålmodig

Stille holder du minneneBrer over meg litt vemodfør du lar meg gråtebriste en knokkelSom om jeg bryr megMen det sier jeg ikketil nærheten vårVil holde den lenger enn det tar å blibelagt med brostei...

Savn

Savne å holde det minste lille tegn på ømhet å bety mindre enn fraværsmerkene hender har støpt forå ta frem igjenSavne å bære det minste lilletegn på nærhetå bety mer ennhun som sitter rastløs og ...

Rare tanker om oss

Jeg tenker på hva vi har blittog hvorfor vi ble Men tenker ikke på hvordandu ender opp hver gang medå bryte tausheten min med ord jegikke vil høre eller hvorfor du ikke forstår et neiselvom jeg kan...

Om vi er fortsettelse

Ennå vil jeg nærme megfortsettelsen Ikke forandret Ikke avskjærtEller bestått Hvis jeg forteller deg om hvordanvi behøver utsiktenOm hvem jeg ser i bevegelsenetil alle sjansene vi ikke tokNår still...

På hver din kant av krateret

Bak gardinene i et hus for litesitter vi på hver vår kant i sofaen jeg bryr meg ikke om at du er her for å trøste Broen har krympet siden sistdu var herDu er blitt eldre jeg ser at du har fått årri...

Elsk meg sakte

Erobre meg uten å klemmede små hulkene jeg trengerennåTa vare på meg uten å dype meg for langt så jeg ikke kanåpne meg selv før du bunnermitt indre Jeg trenger rotere litt mer på egenhånd ennåBrole...

Når et vindu knuses

Siden Roma har jeg aldri reistmeg denne uutholdeligelettheten vi hadde mellom ossForbi dager og netterfluktruten lenger enn smertenover å ikke våge å festehendene i dineKan hende fulgte vi hverandr...

Når du lyftar saknet

Berre små pust fråEit anna liveg vaknar meir ennnokon gong nårdu står der som omdu aldri forlot megmed lua i handa og augasom skin når eg ber deginnLar deg kjenna sakneteg ber heilt aleineMen i dra...

Det vonde i hendene våre

Jeg holder hendene dineuten at det gjør vondtAlle disse hvorforvi ikke behøverdu forteller meg om stillhet mens øynenedine lener seg mot innsidenav håpet Kanskje er det nødvendighet Men umulig å be...

Kvifor svarar du ikkje

kva vil du haom det ikkje er livetkva vil du vera om det ikkjeer deg sjølvkva vil eg hugsa når døra di lukkastkorleis kan eg leitanår mørkret har omsluttaalt ljoset Lindusen

de dagene

Jeg lette lenge etterde dagenemens livet passerteuten at jeg fikk detmed megde dagene hvor jeg ikkekjente gleden for stressetvar alt jeg fantJeg lette lenge etter de dagenesom fylte min indre stemm...

Forlatt

Så sa du meg enkel og lett fordøyetbedratt og frarøvetuten gir eller bremserForsvant den mulighetenOm å holde ut dager i monologEller i netter uten rytmeJeg ser kvinnen i speiletPåkleddMed skyggen ...

Bli hos meg

Kjenslane i ein mykjerevidert utgåvesitt på vent attmed sjukesenga diEg tenkar ikkje på kordu skal reisaetterpåno berre ber eg ommeire tidLindusen

Når lengsel er smerte

Jeg ser bilder av deg der du rører ved henneMen vi har kommet forbi detå være på vrangen Være nytelse uten å slukkegåtene Disse huggene av lengselsom fremdeles leter etter meg når jeg soverAlle kol...

Syndeflod

En siste gang vil jeg drømme degInn i virkelighetenLegge meg naken påen strand og la deg skyllesom bølgeneOver megVære syndeflod uten åtenke henne som står ved alter og venterVære begjær uten åstan...

Dine løgner

Verner om lengsel når du Lindrer et øye for myealdri forbarmet du deg som henne du bedromed nebb og klørholde inntil en annen merenn vi kunne være med hudhaste uten ansiktforviller du meg i en gåte...

Om vi ikke temmer hverandre

Når vi temmer hverandre for myeog svarene i alle timene blir det å forestille seg noe vi kanløfte av og legge tilsideDet er på samme måtehver gang angsten forå glemme stupet kommersnikende at vi ha...

04.07.2013

Ønsker alle lesere en fin fin helg.) Pga ferie har jeg vært innpå litt sjelden.) håper dere ikke har forsvunnet.).) og takk til alle dere dom stikker innom.) Jeg lette lenge etterde dagenemens liv...

Veggene har ord jeg forstår

Samler på veggenes tydeligespråk Ord i mørket du hang oppsom lyspunkter å være i nårikke du kunne være ettSelv golvet har sitt merke jeg kansavne deg i og holde fast vednår du ikke er merFor det er...

Lenger enn eg kan nå

enno er det lenger framenn bølgjene kan sveipa linjaskjelpadda maktar symjaregnet rekk å vaske før sola kjemenno er det langt framfør luftlaga kastar skuggesom eg kan møta deg ienno renn timeglaset...
lindusensperler

lindusensperler

50, Bergen

Hei! jeg er Linda opskar også kalt Lindusen. i fjor kom jeg ut med min diktbok Sy skog i meg tenn fakler overalt. Har skrevet siden 2012. Fikk endelig drømmen oppfylt om å få ut diktene. Får så mange gode tilbakemeldinger på boken. Noen dikt er personlige men de fleste kommer fra mennesker jeg har møtt eller historier jeg har lest eller mine tanker om tema Og diktene skriver seg ut fra noe som har truffet meg. ønsker å berøre dere lesere❤ kjøper du boken er du med å støtte Føflekkreftforeningen. kan bestilles på haugenbok.no eller ark ad libris på nett. håper dere koser dere med diktene.

Kategorier

Arkiv

hits