august 2012

musikken i ditt hjerte

Du hadde loffet rundt grøten i mange tiår uten fremgang sliten av livserfaringer du fikk for mye av Du fant frem den gamle gitaren med en streng for lite men musikken du klarte lage kom av...

den fineste jeg vet

Den fineste jeg vetser jeg ilyset fra månenBak dørenfant jeg dine varmehender hånd i håndmens du hvisketi mitt øreat jeg er den fineste du vetNår dynen varmeross begge toMidt på nattenfinnes det ...

sorg

Kjenner liv i en litenavstikker og jeg serlangt der utemerker som har sattseg fasti havgapetslipper ikke taket tankeneflyter omkringblant små bølgerminner i sorgenfinner dem somsørgerfor alltidevi...

magi

MagiEn drøm av galskapventet ved inngangen til minfantasifulgte meg medvåkent kritisk blikkpoesien som ble tilmed din magitraff meg innerst i sjela mitt første møtejeg var solgtforelsket inoen tas...

Lyden av livet

Lyden av livetsom kolibrifuglenssangdu nynneri gledemed lette skrittover sølepytterLyden av livetsom en leopard i sprangfor å fange sittbytte hveserdu i sinneover en bløtlagtjordLyden av livetsom ...

din bok med deg

Du har fått din bokSom du kan skrivedine bladfarge dem meddegNoen bokstaverkommer i lettutgaveandre er tyngreog vanskelig å forståretur er detikkeså gjør detbeste du kanNoen gangerer det godt å bl...

Livbøyle

LivbøyleDu står med livetlangt opp i halsentunge lodd somtrekker degnedovernedovertil gjørmasakte glir oppoveroppoverdine trøtte anklerdet skarpe lysetutenfordin rekkeviddeder du tankefulltvil prø...

utstøtt

Under en rolig vingeløs mening skinner det i glansen fra ditt preparerte ytre sårbarhet igjennom Du prøver skjule enredd liten pike med såre avrevne hudflak fanget i selvbildet fra det g...

sammenvevd

Fastspent men ikkebøydhar du megunder hudav indre vulkanerjeg ikke vilut avEnnåDu må løsnemeg somtårene jeg fangetda du lå ilenkermen du er frinå Lindusen

ser du forbi

Milevis av sporhar du tråkketuten hjelpmed pokerfjesog boksehanskerstolt i stahetuten å ropebare deg selvhar du takketog vi glemteå tenkeså ikke annetenn ditt ansiktsom smilteuten å se tretteøynevi...

Regnbueblikk

Kjærligheten i dine øyne var min styrke Den stødige klippen som holdt meg oppe gav meg varme lot meg sveve på en solskinnssky men skinnet i dine øyne forsvant En regnværsdag var det som ...

værfast i kjærlighet

Værfast i min anger på en romslig liten øy prøver fiskestangen med motet som åte du biter ikke på så kaster jeg ut garnet men hullet er for stort dagene som kommer blir for små uten deg ...

bare bli

Bare du meddin avstand tiltvil og skråsikrefotbladkan veltemine usagtetanker ogmitt kranies velvalgteordbare ikkegå Lindusen

hvite laken

Duften dinav sitron ogbiloljeblandet medduften av begjærvekker meg frasøvnkiler under hudog setter degfremst av alle ønskerhjemmeleksa oghodepinenbleknermot hvite lakeni en himmelsenghvor veier av...

Veivalg

De veiene du aldritokdem ligg gjengroddroper på degså mens du serdeg over skulderenog lurer påhvordan det haddevært så går den veien DU valgte videretil den stopperi et treFordidu ikke fulgtemed

et lysår vekke

Du er ved verdens endeog enda lengeret lysår vekke men likevel så nærnår himmelstjernerlyserjeg kjennerhvor du varmerinnvendigsårt av savnmen glede når jegtenkerpå de godeminner tilbakelagter tid...

forskudd på smerte

Forskudd på smerteUsminket sannhetble tøff oppvåkningsom ga skjelv langtinn i det stengte romForskudd på smertebetalte du medet smil Dagene somskulle kommeder fremmevar like mørkesom mine knebukse...

fjell av styrke

Øynene dine som speiletet fjell av styrkeder jeg kunnelegge min børnår det var kvelder som et vissentblad på tampenav høstog mens regnet fortsetter vaskerundt våre føtterskyller vekk fundamentetvå...

Husker du

Husker du da låven brantog vi knuget osssammen bak den storerare eikaog måsene tok fluktbilmen vi ble værendei lukten som vi egentligikke enset før senere Etterpå Min første gangtil knitre lyderg...

Tidevannets oppvåkning

Vill lavendelvokste der vimøttes igjentil strandrytmeri barbent positurIngen flere tårerduver på mittkinn Tidevannetrev ned vårmur av taushetmed lengseluten storeord Lindusen

det gamle tre ved benken vår

Sevjeløsog inntørkastår du igjenalene ved en fargeløsmorken benkder vi alltidsattsammengjennom alleårstider Sitter alenenåJegmen flimmer av etfruktig treved en rødmaltbenkseiler forbipå netthinnas...

Ser du meg ?

Ser du meg bak i ditt rom av minner der jeg strekker min fantasi og gir liv til din sparsomme tanke om at vi to igjen kan finne tilbake til den tid forbi som jeg minnes hvor du kunne løpe...

sannhetens time

Forandringensstillhet ogen snikende fortielsevelter seg innmellom øreneKjærlighetenskraftsoverpå vent der vindenhvisker om tilgivelsekan du ropeut fortidensskyggerLa den virkeligesannheten finnepl...

i mitt innerste

I mitt innersteder alle mine tankerfår lov å være tilkryper jeg innnår det stormerkjenner varmensom omslyngermin sårbarhetden slipper taketog ut av tåkenoppdager jeg meg selvglimt av fremtidi store...

puta til tørk

Jeg kom hjemigår medtomme henderog brutte løfter hodet fylltav visnetankerog ethjerte medspor degden våteputen til tørkved ovnender jeg sitterventer påat solen skalkomme åtørke oppmine tårer ...

hvisker om tilgivelse

Forandringensstillhet ogen snikende fortielsevelter seg innmellom øreneKjærlighetenskraftsoverpå vent der vindenhvisker om tilgivelsekan du ropeut fortidensskyggerLa den virkeligesannheten finnepl...

harmoni

Fordi jeg ga deg mitt alt.. er jeg hel fullstendig... Fordi du tok i mot mitt alt er vi to.. fullstendig hele sammen i en nærhet hvor lyden av hjertene som samstemte slår takter som ...

En liten mektig dråpe

Den siste dråpenvar liten men veltet likevel krystallglasset så alt rantutpå det persiske teppet og det blevått klissvått som en sjø som skylteinn mot strandenog lotalt bli gjennomfuktetog j...

vindstille gravferd

Av alle mine tankarvar du den lengstesom opna segder i det stilleog bretta segut over fjordenLangs med ripapå ei skutetil eg brettaho samanAttog lot hovera gøymti ein vindstillegravLindusen

Bak sotet glass

Ber du meg inn bak dine sotete glass Takker jeg ja med glede Ber du meg lukke igjen døren når jeg går ville jeg det Så sitter jeg på vent bak mine gjennomsiktige glass til du be...

jeg er her jeg

Jeg er her jeg under den vintervarme dyna skjenker jeg deg nytt håp gir deg fremskritt og viser deg lyset Jeg er her jeg bruk meg fornuftig Forsyn deg med mitt innhold og la vinterens ...

sjelevenn

SjelevennDU stjeler min tankernår jeg er gått avvaktjeg prøver forsiktiglukke dørenfoten diner såvil ikke klemstre foten dinden er så veldig stakanskje er det godtå åpne littsette døren litt påglø...

i det stille

Stille stille sitrer av gammel glød Forsiktig mykt stryker du bort en stille tåre på avveier ømme kjærtegn som venter uten ord i det stille møtes vi igjen Lindusen

min tid er natten

Min tid er natten der skyggene av ditt smil og uten ord sier farvel ingen ny sjanse tidevannets bølger slår i mot meg og jeg har ingen tårer å gråte uten kontroll i nattens rom Lindusen

Borte for alltid

Ingenting varer evigMen jeg er for alltidmin mors datterStillheten etterpåMørke skyerble til sceneskifteI de levendes verdenen reise tilbaketil livetbarbent Lindusen

tapt vennskap

Slipper min takt med viljepå golvetSolen har sine tøfler på meningen finner ikkesin forståelse der trykketer større enn jegklarer forstå Grumsete vann i hjertetil en vennSom ikke lenger kjennerme...

alt ble til med deg

Dine vakre toner fraUnder hudspiller på strengervender om påalt jeg trodde ikkebleOg jeg kjennerjeg ikke nøler lengerLindusen

tør vi være tilstede

Tør jegblotte mitt innerstevise min sårbarhetpå skyggefulledagerTør jeg gjøreprøve det jeg trorpåvise min selvtillitpå godværsdagerTør du være minstøtte når jegfallervise din omsorghjelpe meg oppT...

ventetid

Skulle bare ventepå tonenemusikkensolenvårenspireneferiefritid Og mest av altDEG Og jeg ventetmed sitrende mageGlede i mine tankermed rastløs kropp Jeg hørte ikke tonene i musikkenKjente ikke s...

om du var min verden

om du var hele min verden bare min egen ville jeg henge deg opp på veggen så jeg kunne tørke støv av deg hver dag berøre deg for alltid lindusen

to hjerter som møttes

Duskregn mot panna under vindstille trær øyne som skinner fordi du var der Hender som flettes styrker et bånd To par lepper som møtes i kjærlighetens ånd Duskregn mot ansikt tårer på...

siden skal jeg nok se deg

Siden skal jeg nok se degmen ikke någolvet som roper om å bli skinnende renttrenger en hjelpende håndSiden skal jeg nok se degmen ikke nåvinduene roper om å se utmot verdenså dem må vaskes førstSid...

labyrint av tårer

Labyrint av gamle minnerjeg går meg villblant små grønneengerplukker firkløverog nyter sommerkveldmed dine henderrundt mitt livLabyrint av kjærligesmå ord i mittbakhodejeg går meg villi måneskinnpå...

speilbilde

Speilbildet på en godværsdaggeiper ikkemenstråler av gledeStrutter i selvtillitstepper på bare føtteri kjolen jeg ikke har bruktpå noen årså kom vintergråværsdagBlek om nebbet Subbendemutt og tver...

hvem er jeg

Hvem er jeg til å fortelle deghva du skal gjøredu må finne stiendu selv vil gåjeg kan strekke ut min håndgi deg positive tankervære din venn på godt og vondtHvem er jeg til å si deghva du skal føle...

poesien vår

Du skrev dine sterke spor i mitt hjerte der ingen før hadde lagt slike merker og bortenfor alle mine tårer finnes en dør hvor poesien ligger gjemt til toner av lidenskapens musikk finn...

jeg kan aldri glemme

jeg kan ikke glemme og vit jeg har prøvd hver dag dukket under et teppe i tårer Jeg kan ikke huske og vit jeg har prøvd snudd hver stein med åpne øyne og når kvelden venter på mine ta...

du er en puslebit

Du er en delav det heleEn bit som passeren spesiell plassi bildetMangler duer ikke bildetfullstendigheltmen stykkevis deltDu er en dråpe ihaveti det helemen for noener du havetSå husk du eren vikt...

under vår paraply

Jeg delte mine skyer med deg delte mine falske ord under vår paraply mens du lot tårene trille for meg Du delte din svøpende vind med meg under vår paraply lot den varme meg og min...

så kanskje

Du lander mykt kanskje for siste gang Kanskje for alltid Håp er det i kanskje Masse like mye som i en hel maurtue med flittige arbeidere som gjør stua stor like mye som i en buss ov...

baggasje

Blytunge følelsertar alt for storplass i minbagasjeså jeg finneren litenkofferthvor kun detviktigstefår bli medpå reisen ogvekten er akkuratpasse i detjeg når frem...

vennskapets lange arm

Vennskapets langearmstrekker seg forbidine følelserog favner degder dukunne anedu ville værefinner dineknapper av stålog trykker demmykestøtter deg oppnår du vil liggenedevennskapets mildebris som ...

minner dør aldri

Du er langt borte i din drøm der jeg hadde orkesterplass alt du elsket er alt du eier drømmen er forbi de gode minnene dør aldri hvor du enn er og mens jeg sitter her på en liten stubbe ...

spor i tiden

Husker vagt mykrødelepper motminevarmbårne sterkehenderpå min altforelleville kroppMen husker jegdet vagtnår det liggpå netthinnensom skrevet påsteinsjøens saltekrusningvasker det kunrentså jeg ser...

piskeslag

Det gjemmer segundervarsomme flyktigeordhvisker at du måvidereviderevidereDet kjemper dinindre kampi stillhetliderliderliderDet er der alltidnår du tenkeratdet kunne vært bedreå blifødt på ny Li...

knus meg sakte

Eggeplommen knuste i fallet En utflytende masse som mine følelser fordi du ikke brukte silkehansker da du knuste mitt håp Egget som ler mot meg den gule massen jeg ikke kan fordra mitt ...

valg

Rommet som snurrer rundt og rundt jeg er opp ned i en berg og dalbane falsett Nødutgangslys blinker til meg varsellampen gjør visst det samme og når rommet står i ro er valget mitt Li...

din kamp

En hverdagskveld med beina på bordet inn i en armkrok som kjenner din kamp for å leve Din stille sorg som dempes over nuets lille lykkelige innhold av deilig fred en ro som ingen kan se...

rykteflom

Dukker inn i strømmenav ensaftig flomav rykterSuger til megfakta som er spreddseg langs øreruskVidere gjennom såre tungerinn i det tommerom uten å tenkepå at varen er ektefor så havne hos megog me...

uten din hånd

Uten å vise meg i et undrende lys visner jeg sakte ut Uten å tigge om at du forstår hviskes mine spor i sanden ut og der jeg er nå finner du meg ikke Uten å strekke ut en hånd kan du ...

brusende årer

Vakler i din nærhet ustø på høye hæler stormfulle kast av forventning som vikler mine brusende årer inn i ditt kraftige nett så jeg kaster mine sko og løper barbent inn i fremtiden vår ...

blankpusset mark

noen ganger blir man våt i regnet alt du kjenner er at du vil tørkes opp fort løper sikk sakk mellom dråpene for å komme hjem for å vente på sola mens om du føler regnet og nyter de våte...

synkronisert bilde

synkroniserer mine bilder av oss til en hel ramme av følelser i andakt over at du er til fullførte filer som ligger på vent for å slippes ut i det offentlige rom vi to sammen i storm...

vektløs

Tangenter under harde fingre spiller toner til du har myknet i mitt tonehav tangenter i opprørske fingre velter dine nerver høy puls videre tangenter under mine glemte akkorder spille...

fløyelsord

Stort offer gjør hjerte til sten og du lot meg puste videre mens vinden tok med seg mine fløyelsord Farvel lindusen

oppreist

Utskrift på et litestykke kaffegrutspor av nedbrytbaretankerstormfulle dageri kaffens varmeoverflatesom krusnigerpå et litetjernTømmer ut koppenog reiser minstramme rygg Lindusen

mektige sekvenser

Ta meg med innUnder hudenGjennom dinfølelse kanali gondolbåtVask min nervøsesitringmed dine hendertil jeg er i midtenav ditt hjerteFørst da ervi tometteti sekvenseravVellystige hudflaksom strammess...

lysbryterimørket

Nattens mørke som omslutter din trette kropp vekker mine drømmer mine minner i dynevær falmlende fant jeg lysbryter i mørkets labyrint lindusen

når jeg en dag drar

Langt, langt der bortei den rødlige horisontenlyden av en fløyte syngermed fuglenes sangog på slutten av din dagnår du vinker adjøså vil jeg vite atuansett hvor du er om det er langt borteeller om...

harde fakta

Egentlig var det bare sukkerspinn rosa deilig klebrig masse smeltet i munnen men det var ønsketenkning stekt sild haugevis med harde kalde hvite pinner altså bein.... hjalp ikke tenke på...

to par føtter

Bløte kyss med jordbærsmak to par øyner sitrer i nattlig virvar av hjerters dans med hodelykt føtter som krysser ukjent jord i måneskinn og sambatakt blir eksotisk nytelse Lindusen

hvor skal jeg

Vandrer frem og tilbake og jeg vet ikke hvor jeg skal går i ring rundt meg selv lurer på hvor veien svinger Funderer på hvordan jeg vet når jeg skal av og mens jeg vandrer i mørke med t...

dunlette spor

Dunlett berøringpå ett tårevått kinnfarger din daglett bris fra sørsvøper dinetårervasker med sinomsorgstille finner du enstol du kanlene din bekymringmotvennskapets ansikthenter deg på engråværsda...

i nuet

Med et lite stykke tidtil rådigheti raske skritt utav verdenjeg var ipåen grønn benki parken en solrikformiddagfanget jegnoen øyeblikksgyldne små glederda du ropteSe se sefra setet pådin førstesykk...

skrumpar inn

Skrumpar innfine linjeransiktet med fløyeli hjerteformlukten fra rommetriver meg innvendigskrumpar inni sengamed lysfrå vindu pågusten hud slanger som surklarskrumpar innlivet dittsnart på tide å ...

der ute

Verden som banker på min rute vil så gjerne ha meg med ut men jeg er ikke klar for et møte ennå først må jeg finne mine sko å ta på Illusjonene jeg mistet må vekkes før jeg er klar til...

mitt svar

Følelser med hundre graders styrke lik en orkan på vei til land senker mine tanker og slipper luften ut i det du med et rolig ytre sier du vil mer du vil videre med oss lenger enn jeg ...

minner dør aldri

Du er langt borte i din drøm der jeg hadde orkesterplass alt du elsket er alt du eier drømmen er forbi de gode minnene dør aldri hvor du enn er og mens jeg sitter her på en liten stubbe ...

du sa det var evighet

Du sa det var kjærlighet lengsel som ikke ville dø sommerkåpen henger i skapet mens jeg svirrer rundt i vinterfrakken og fuglene bygger rede den kulden kjenner dem ikke men det gjør jeg ...

fotografier

Vindstille timer med din hånd i min små korte minutt hvor jeg teller på knapper av sekunders dyrebare øyeblikk fotograferer dem til mitt album av uendelig kjærlighet som jeg kan finne fr...

innriss

Det var så rart at du kom imot meg svarte meg med mot i ditt blikk Dynen kan vel varme oss begge to den så gikk vi da med hendene i våre hjerter og navnene skrevet på et furutre lindusen

å snu flisa tilbake

Du snudde på flisa med et øredøvende brak så selv brunsneglene fikk fart på seg ved jorbæråkerens begynnelse og min følsomme mage danset samba i takt med veggene som dirret i skjelvet o...

på tørk

Farvel ville jeg si før jeg lukket min lengsel som hang på snoren i hagen med røde klyper men luften sto stille da du vinket fra din hengekøye lengselen var ennå fuktig da jeg tok den ned ...

Under teppet

Husker første gang jeg skufflet ordene dine under teppet tråkket på dem øynene dine som ble to såre hull hvor jeg ikke klarte reparere før jeg skufflet nye ord under teppet tråkket på nyt...

Du en hverdagsnatt

Du smaker søtt av honningsitrendeglededu kjenneskosemose varmog litt frekkutdine lepperer som en varm sommerdagpå stranden i steikende sol dine øyne er som brennsnut medmagnetisk tiltrekningi en...

bak tårer

Bakom dine tårer under dine vaklende ord ligger en ny dag og venter hvisker deg velkommen inn så kanskje da lindusen

medvind

i den retningen vinden blåser vil jeg dra for i motvind er det så tungt å være gla Lindusen

brennhete spor

Livet når oss igjen rett frem millimeter margin Med brennhete spor prøver vi å rekke lenger enn endestoppet og våker over kvaliteter vi vil ha med når lyset er tent er ikke alle katter le...

harde brødskorper

Dine fingre som berørte mine i et tiendels sekund tente en gnist jeg ikke klarte slukke og bølgene som slo mot klipper av harde brødskorper myknet opp og jeg var fortapt Lindusen

jeg vil bare

Jeg vil bare danse med deg finne rytmen kjenne gleden nyte pulsen som slår Jeg vil bare elske deg finne rytmen kjenne gleden nyte pulsen som slår Jeg vil bare tenke på deg med gle...

tidsbryter

Lyden av dine lette trinnblander seg medduften av min lengselkryper inn underhudenog jeg kjenner dinevarme vibrasjoneridet jeg åpnerSmaken av dine lepperslår av mintidsbryter... Lindusen

din siste reise

hva tenker du på i din gyngestol med avstand i dine øyne er det livets slutt som gnager deg til ro kunne jeg bare stryke vekk de vonde tanker og legge dine smerter på ett glass og gi d...

skrape i lakken

Du stakk fra min scene da teppet gikk ned og skrapen i lakken jeg fikk ble dyrkjøpt på avbetaling med renter som spiser seg inn i garderoben min sitter jeg tilbake med et hjerte på ett t...
lindusensperler

lindusensperler

50, Bergen

Hei! jeg er Linda opskar også kalt Lindusen. i fjor kom jeg ut med min diktbok Sy skog i meg tenn fakler overalt. Har skrevet siden 2012. Fikk endelig drømmen oppfylt om å få ut diktene. Får så mange gode tilbakemeldinger på boken. Noen dikt er personlige men de fleste kommer fra mennesker jeg har møtt eller historier jeg har lest eller mine tanker om tema Og diktene skriver seg ut fra noe som har truffet meg. ønsker å berøre dere lesere❤ kjøper du boken er du med å støtte Føflekkreftforeningen. kan bestilles på haugenbok.no eller ark ad libris på nett. håper dere koser dere med diktene.

Kategorier

Arkiv

hits