oktober 2012

bremsespor

hjartet har ikkje bremsespor lenger eg seglar i motvind utan skydd vengene ligg samanrulla nedpakka forsvarslaus opnar eg ein ny dag lindusen

nattvake

Fingrane stryk ikkjemeirberre du skalvd natta lg samanbrettaunder kistelokketmnen jamraalle dagane varttil trder i eithimmelnausteder hendane fletta segsamani eit flammande luftromligg eg p kn...

Nr enden er nrme

Hovudet over vatnettunga ligg beint i munneneg prve ikkje kasta steinmedan eg sitt blakk ieit glashus skal eg selga skinnetfr bamsen er skotennr eg ikkje fann opp kruttet og medan du ventar p...

djupt der inne

bakom dei ville minnanebortanfor tankanesfluktinnanfor dei etterlattessparsomme ordligg ei lengselgymd Lindusen

kallenamnet

Mnepairopar rystadi p megmed klangar somlagar bileter som ikkjebrekksom ikkje sviktardei berre liggog flyt i tidaduvar mellomauga og i yraneminemnepai har ikkjeglymd Lindusen

eit steg forbi janteloven

Eg fylgde straumen lot vera tenka eg berre seila etter dei andre skilja seg ut fr mengda gjera noko annleis finne trua p seg sjlv d treng ein styrka til takla janteloven om han ...

labbane dine

Du har bleikna meir enn igr handa di ligg stilt i mi kvelden raknar som labbane du fekk til jul mnen skin over andletet ditt eg finn nla og byrjar lappa dei lindusen

eg vil teikna deg inn

Eg vil teinkna deg inn i livet attende der du hadde din plass hos meg Saman med eit grtt papir sitt eg og undrar kvar fargane tok vegen om du hadde sett meg no vlle du trekt fr gardin...

ein framtid aleine

Kvar lg du fr deglivgropa migrov du ho innunder bergknausender vi satt tettog rissa inn namna vrefr sluten kastatimane over bordeller sleppte du honed i det djupt vatnetder vi snorkla ikjrleik...

dei kalde fingrane mine

Fingrane mine manglar degnoden styrka eg straukav deg lg seg innituppanesom nokre raude sporeg kjenne angen frfingrane mine og hugsard dei borra seg innunder skjorta diog grov seg ned i djupetav...

Nr maskane faller

Eg dro maska di avmed eitt rykki sinneikkje ein mineunder han kunne du lagalengerdu var hudlausder du svikta megsola lg og spyttai ein hengekyemedan tka sneik segrundt beina mineog eg hutra meds...

nattsvermar

sanninga dirrar i ndelausespeglareg lar orda henga ptunga saman med smakenfrein kapitulert nattsvermarkveldens fangstforsvann ut dteppet faltog eg vart standenaken Lindusen

eg har deg i tankane

Sjlv ikkje vinden som ruska meg opp fr min lille reise inn dit eg vart varm om hjarte fikk meg til venda tankane mine bort fr deg lindusen

Eg blar deg

Eg blar deggjennomframattendevidarestilleforteg stoggar medaneg blar degvil fanga essensen dindraumane itankanesakn i sorgkjrleik du har gymdeg blar degundrar kvar eg finnmegeller har du glymd ...

fr middagshgda kveila seg

du kveilar degmektigrundtmidja mieg kjenne middagshgdahar sltt seg til roeg prvar strekkjameg til toppen av eithgt barke tremen du kveilar deg ennoi roleg harmonirundt midja mieg prvde lura de...

andedrag

Lar deg ikkje temmaorda minedei skal vakse innmellomyra og setja seglar deg ikkje sovaunder huda miutan farga tankane dine med mine kledelar deg g til endenav meg om duberre andarsaman utan stans

du flaumar meg

Du flaumar meg senkar sjela mi djupt i og under tida si ventekant eg angar av sitrande sevje legg meg djupt i gropa di medan eg berre ventar lindusen

party med sprett i

Dunsten fra en snartenkt liten flaske eddikk fjernet spor fra grsdagens resteparty hvor ketchupen fant veien i taket der taklampa med sin slvfarget finstas ba om bli rengjort s lyse...

under tida sine ventekantar

Eg har gymd trane eg gret under tida med sine ventekantar lag over lag tida ho stoggar ikkje ventar aldri p deg augenblink som skyt sine sm tappar av vemodsdropar til ein bekk av sild...

du nynnet livet vrt

Du hadde glassverandaog blomster i ditt hrdu nynnet livet mittmed toner av tequila'Du strammet hret meden vet ringls hnddu nynnet livet ditt med toner av sitron te Du kjempet annerledesog ...

ser du meg

Ser du meg bak i ditt rom av minner der jeg strekker min fantasi og gir liv til din sparsomme tanke om at vi to igjen kan finne tilbake til den tid forbi som jeg minnes hvor du kunne lpe...

ein song bles fr hjartane

Det bles ein song mellom hjartane sm steg ut i ukjend mark kjenslar i sitrande svev hoppar att og fram medan songen bles seg opp i styrka du og eg eg og du vi to ein song kan laga kva...

musikken i deg

Musikken i degersom hstgule bladmed ulende vindsom blser alt oppfra bakken i en hstligdans hvor jeg ikkevet nr jeg lander Musikken i deg ersom snkledde trr hvor jeg m brste vekklag for l...

medan eg venta

Eg fylgde deg ditblomar ikkje ventarp morgonljosetdit hendar skaparnatta si sengutanordmedan eg venta pmnenmedan du venta p sola holdt du ikring meg livet svant hen den nattaog medan eg venta...

ei hand halda

Eg ser du har mista ein glans som strauk dagane i gleda over vera auga dine er som eit tre som har mista dei vakre blada sine og eg kan ikkje gje deg anna enn ei hand halda Eg ynskjer...

angen av kjrleik

Du har ikkje sovna enno eg gr att og fram og kikar ned i senga dreg inn angen fr deg vil berre holde deg heile tida kvart miutt eit fullendt skaparverk du gjer timane liv dagane fr mein...

Ein stund i stilla

Nokre minutt i stillaein plass mellomlaga av skvulpanderaude morgonbrkarog grelle lakenligg eg undrar og reknarp gnista som dattav d summinga fralle som ville snoka seginn i hovudet mitt og r...

Korleis kan eg elska

Du spr meg om eg vil veranr du erog eg svarar eg ikkje veitkorleis du spr om eg kan elskamed hjartet gjymdbak gardinaneog eg svarar eg ikkjeveit kvifor dei harraude stripar du spr ikkje omeg...

millimeter margin

Hver millimeter du drar meginntil og med deg innuten tviler sekunders stansav kjrtegndu aldri hverkeninnenfor megnr jeg leser dinbokeller utenfor min strstesorg over tapte siderkan klare gi liv...

Piskeslag

Det gjemmer segundervarsomme flyktigeordhvisker at du mvidereviderevidereDet kjemper dinindre kampi stillhetliderliderliderDet er der alltidnr du tenkeratdet kunne vrt bedre blifdt p ny Li...

eg treng pusta fritt aleine

Du bor i megennoeg tek djupe andedragfor pusta deg utmen du sitt fastkanskje du klamrardeg dereg likar vita at dubord lever du liksomennomen lufta er ikkjesom fr nrdu bor i megeg treng pustafr...

Lyden av livet

Lyden av livetsom kolibrifuglenssangdu nynneri gledemed lette skrittover slepytterLyden av livetsom en leopard i sprangfor fange sittbytte hveserdu i sinneover en bltlagtjordLyden av livetsom ...

krkas sang

Jeg vker ved fotenav sengen dinnummenav krkas sangutenfor vindudekket av mrkegardinermed en kloi brystser liv fra begynnelsebilder i fargerspole seg fremmot degn aldri trengte du megslikmen n...

ein ripe i lakken

Eg ventar ikkjedu skal hugsasyklusen vrden helgen du fjernadei vanskelege kjenslanei sanningaav ein skriftdu ikke skreivsjlveg dansar ikkje aleinenr eg vendar meg tilalt vi vonaalt vi vardu ber ...

eg vil berre opna dagen

Eg lyftar dropar fr eit vell avvonde srlegg dei attmedstranden vrog have dreg dei med segtil enden av ein horisonteg ikkje lenger kan sjog eg ynskjer berre opna dagenutan tankarp reise inn u...

Ein kveld ein kvardag

Du malar meg einmorgon utansr og lar megf merka deiblanke arka minemed dropar eg finnei redsla mieg synar deg heller ikkjeein blankskuren kvardagutan veksla eit framandbilete med dei orda dugav...

Eg i mitt glashus

Eg ynskjar at du sgbortanfor dei ordaeg ikkje kunne stoggaein halv kveld p veggenvart utan sjlve kvardagen ikkje meir eller mindreberre mi aleineeg kastar steineg sitt i glashusangrarog vonar e...

ein dag i livet

Djupare enn vatnet stig kjem du i tka mi utan trevlar vaskar spor medan eg drymer verda vr inn i nokre f linjar lindusen

drleg samvete

Eg krympa kjensla av drleg samvete og la ho i ein skuff saman med rotet mitt og vona eg ikkje ville rydda der p ein lang stund lindusen

bnd vi bandt

rolig stille sakte glir bndene vi bandt fra hverandre sterke trygge vemodige faller minner vi lagde ned i dypet tffe trer renner likevel p kinnet mitt fordi jeg elsker deg lindusen

min stemmesetel

Gleda mi er som ein stemmeseteleg puttar han djupt nedog lar han liggja saman med alle deiandre rystane minenokre er sorg andre er saknMen gleda mi ho lar eg f koma oppofte lar rysta verkeleg ru...

Kverna malar orda

Dei barnlege orda som syr seg inni eitt lappe teppe av frosnetankar setter seg fast i hovudetog byrjar malap nyttp nyttomattomattkvifor spurde eg deg ikkjemeina du meg ellerei kvern ein tankenokr...

kjem du attende berrftt

Eg hyrde dine tankar fr eg sg fotspora der du hadde gtt og ikkje noko vart glymd ei heller kasta vekk eg spara alle trane til tysdag men berre fordi eg ville sj om spora kom mot me...

du doggar av tidlaust sakn

Du doggar av tidlaust sakn skimrar i naudljos og tellar p knappane nr dagen er ei mrk natt dei tette gardina vegrar seg mot verda du ikkje ynskjer helsa p og skoa du fekk i gva av ho ...

medan jorda enno snurrar

Dei skjre vingane dine klippa og stussa du flyr ikkje meir beina er trytte der du vandrar fr verda di og medan jorda snurrar rundt aksa si enno har du stogga ei stund str eg still i ...

eg veks meg sterk

du speglar meg ein draum og gjer meg vatn so eg kan veksa litt meir om eg finn fram den raude kjolen vgar eg meg ut i ein salsa der korleis og kvifor mistar grepet og orda som eg heilt ha...

din kamp

En hverdagskveldmed beina p bordetinn i en armkroksom kjenner din kampfor leveDin stille sorg som dempesover nuetslille lykkeligeinnholdav deiligfreden ro somingen kan seDen armkrokensom fangero...

graset veks ikkje fortare i skumringa

I skumringa veks graset ikkje fortare og lyden av trinna dine er ikkje sterkare enn nr ljoset av ein dag prikkar p huda mi skumringa ho smyg seg inn opnar auga mine meir medanyrane d...

Hstfall

Dype klanger under et stillelnntrevingeskutt kryper lydenav hst fall innovermeg mens duften av deggjr meg naken langtinnerst innehvor savnet liggeruten skorpeventer p heles gjennom neste rs...

vindstille gravferd

Av alle mine tankarvar du den lengstesom opna segder i det stilleog bretta segut over fjordenLangs med ripap ei skutetil eg brettaho samanAttog lot hovera gymti ein vindstillegrav Lindusen

fortsettelsens bakgrd

Fortsettelsen er ikke en slutt uten ett farvel som snirkler seg videre bender tresstammene mot grftekanten og fortsetter lpe til slutten tar farvel med bakgrdens skygger og lfte...

Kvelden kapslar deg inn

Eg kveldar deg inn kapslar meg ikring vuggar deg med rysta mi fr alt slutar og byrjar andast ein morgon Lindusen

Stundom kjem du

Stundom kjem dumed eit smil om munnog gjer meg djup irysta midet er d eg ikkje klararst imot og kjenslaneblir for mykje til ateg kan gyma dei underhuda Stundom kjem du med trar og gjer megka...

takkar deg

Eg takkar DEG for at du likardikta eg skrivfor at du driv meg vidaretil ein plass eg ennoikkje veit omEg takkar DEG for ateg ikkje stoggar herog noDet er jo du som gjerdiktinga mi mogleg og ein da...

d skrotnden vitja meg

Skrotet som veks meg ut dra ligg der og hnar meg i all si prakt eg veit ikkje kor eg skal byrja og anar at det ikkje slutar vekse berre tanken p at eg skal tr over terskelen fr meg t...

i ei raud presskanne

Du og eg i en ring som aldri slutar er vona mi to hjartar i same vinkel Presskanna formar oss saman vona mi lagar ekko i draumen medan du ligg attmed og snorkar Sjlv ikkje den hge lyde...

Medan du vgar deg inn

Du vgar deg innunderog vonar egvil trystegje deg livetattendemen eg vaklarinn under og vonar verdavil sj megfor den eg vilverautan deg Lindusen

Om du var min verden

Om du var hele min verden bare min egen ville jeg henge deg opp p veggen s jeg kunne trke stv av deg hver dag berre deg for alltid lindusen

stillheten etterp

Ingenting varer evigMen jeg er for alltidmin mors datterStillheten etterpMrke skyerble til sceneskifteI de levendes verdenen reise tilbaketil livetbarbent Lindusen

hysj kan du hre

Vr stille hysjhr ilden i ditt hjertespiller dine drmmerhysjlytt i stillhetetter ditt dejavunr du er i dypetikke la dem knekkedegla lyden reise seg dit du vili det stilledu har styrken i dinhn...

Den sterke stamma - far min

Ein far er sjlve stammaden store og sterkesom beskyttar familienEin far som barnleg kan leikavekk kvardags problemarog finna ei lysning etterpdu veit at han kan redda degfr det meiste ein ridd...

om mnen fell trar

Du spr meg om eg vil vera lengre utan hemningar i senga di du spr meg om eg vil sj mnen lysa opp andletet ditt medan du syng meg i svn eg svarar eg skal tenka p det til mnen fell ...

ein trygg plass leggja hjartet ditt

holde hendar ikrappe svingarleggja hovudetp ein skulder nrlivet buttar mot deg finna draumari same romog g i lag vidarefram finna ei tone du kan lita p eller eit hjartesom spelar di so...

eg kastar terningen til kvardagslukken

Eg flykta lett inn i sundagsmodus og blei teken imot av fagre draumar i ein Mercedes med sota glas og champagnen flaut over glasets rand Eg satt med ei channel kjole og trudde eg var komen ...

takk for no

Gva fr mor mi ligg p bordet eg har pussa ned skin mot auga mine vinkar meg ut dra kvar bidige morgon seier takk for no men eg gret ikkje om dagen lengre lindusen

Oppbrudd

Dit du vilha meg under stlbjelken du knugertil livet som sprengerstrre enn varsler frameg nr kontakten blirbruttav og til kunne jeg sikkertstoppetmen ikke alene makterjeg veien frem

Pusterom

Av og til mellom lagene av plikter som m gjres og ting som egentlig kan vente litt til er det godt nyte stillheten i ett indre som trenger lades opp til nye forml..

tvinnar tomlar

Noko svann hen den natta bort og vekk saknar gjer eg sttt men eg kryp tett inn i tankane og gymer vona mi t forvaring medan vintersola freistar ligg eg brakk under puta du drog ifr ...

du m mogna litt meir

Eg blar deg ikkje fram enno berre lar deg mogna inni meg ein stund til medan verda seie eg m skunda p litt meire eg klarar ikkje heilt sleppa taket enno berre lar deg varma meg litt i...

et friminutt fred... <3 <3

Et lite friminutthvor du kan kjenne envindstille routen smerterog kroppener frisk slik som frEt lite friminutt hvor sorgen ikke erog du kan kjenneen vrlig gledei drmmer du haddekjrEt lite frim...

postludium

Bak mine yelokkber natten om minebetroelserfangeti et skyggelandhvor vinden blsermeg dit den vilskogen pner sin favn lenge fr jeg vknertar imot minehemmelighetervindens skyggespillersitt mm...

skuggen din

Du eige innsikt og poesi s eg fylgde deg sjl om spora dine vart djupare enn sjlve livet og dei mogna trauste av gamal tro eg stogga ikkje og trongen blei for stor og andletet ditt som ei...

treng deg nrare no

Treng deg nrare no meir enn eg har hatt st ved sida mi med handa rundt meg inntil og omslynga s eg kan sleppa ner trane og hjartet kan brista for ei lita stund visa kjenslane ljoset med...

svalar under mneskin

Du ligg og svalar i mneskin medan ljoset sveipar ikring alle berg og dal bane kjenslane dine augenblink i undring medan natta smyg seg innover deg varmar deg i smn og tryggleiken har breia...

kvifor sitt du berre og ventar ?

Eg vil deg berre skakaunder eit hult ekkoog sprja deg om kvifor duikkje overraskar meg meirenn du gjerog kvifor du kvar gongvonar at eg skal mtadeg utan stoggafr byrjinga nr eg likar bryna h...

kvardagspoesi

Du er kvardagen min som ligg og speglar seg s langt eg rekkjer sj du opnar heile verda for meg gjer han god tr ut i eg smyg meg langsamt berrftt utan dei trange skoa mine Du gjer me...

du pustar liv

Du pustar liv ved sidenav meg i sengainn og utstilledjuptEin rytme som fangasti nokre sekund av ein stilleferd gjennom tankaneDu pustar liv i min svnige og grkvardag Inn og utstilledjuptTaktfas...

sakte gror sra att

du festa timane med sorgen spikra i huden og klokka kima ikkje medan du sov i djupe draumar du fylgde tka kvar natt og ljoset fr mnen utanfor vindauga vekka deg opp til livet du ikkje m...

motbakkar

Stundom i tankar fell nokre trar til jorda medan lufta dirrar av tunge bakkar og eg lyt plukka dei ned sjlv ikkje utan ein vt skulder eg kan grta mot nr motbra tyngar trya mi gjer ...

vennskap

Dunlett berringp ett trevtt kinnfarger din daglett bris fra srsvper dinetrervasker med sinomsorgstille finner du enstol du kanlene din bekymringmot...vennskapets ansikthenter deg p engrvr...

musikken i deg

Musikken i degersom hstgule bladmed ulende vindsom blser alt oppfra bakken i en hstligdans hvor jeg ikkevet nr jeg lander Musikken i deg ersom snkledde trr hvor jeg m brste vekklag for l...

eg berre andar

Eg fann ikkje rka i isen ei heller sg eg at du merka meg med blikka dine emn eg hyrde d du fall neri ropa dine som jamrar i hovudet mitt enno og den mrke kulda som trong seg inn under f...

p veggen heng kjrleiken

Eg opna hjartet mitt lot deg sleppa inn du fekk sj lyndomen min utan sprja medan eg gret i armane dine gjekk du inn i heile meg og sg alt eg hadde lagra du rota rundt ikring og eg kj...

endeleg

Eit andredrag med ein gong eg ser deg komma i kveldingen er for lite Du tek pusten av meg kvar gong du kjem eg m halde meg fast i kanten av bordet for ikkje siga saman ein glede sitrar ...

underhudsorda

Lyttar ikkje utan smaka p orda som heisar seg opp over nakken min lagar krumningar og smyg seg innunder den klamme huden Eg ber deg stogga fr dagen blir borte lindusen

Du en hverdagsnatt

Du smaker stt av honningsitrendeglededu kjenneskosemose varmog litt frekkutdine lepperer som en varm sommerdagp stranden i steikende sol dine yne er som brennsnut medmagnetisk tiltrekningi en ...

du heisa seilet

Du heisa seilet ditt ein laurdag morgon og for dit tankane drog deg eg kunne ikkje ro utan rar aleine livet med dei tunge bra under den sorte steinen du mala regnbogen og hang han opp k...

eg trur du har sovna

Vinden bles ikkje lengre enn eg rekk finna mine sko for fylgje deg til enden av dagen du lfta ned og gav meg mnen skin ikkje meir enn fr du fanga timane eg skusla vekk p graset s...

kva betyr ein spurv

Stormen har stilna og fuglane flyg mot sr utan ein st kurs finn dei ikkje fram vinden var sterk den dagen du drog heim attende mot ei langtkomen draum og eg tok ikkje eit siste adj men ...

stillhetens adj

Vindens lille adjfr stillheten komlvet som la segtil rop den kalde bakkenkulden som trakkseg innoverder det alleredevar kjlig hutrerjeg lenge nok til at duser over dinskulderat du vet varm...

angen av kjrleik

Du har ikkje sovna enno eg gr att og fram og kikar ned i senga dreg inn angen fr deg vil berre holde deg heile tida kvart miutt eit fullenda skaparverk du gjer timane liv dagane fr mein...

fortsettelsens bakgrd

Fortsettelsen er ikke en slutt uten ett farvel som snirkler seg videre bender tresstammene mot grftekanten og fortsetter lpe til slutten tar farvel med bakgrdens skygger og lfte...

varm haust

Du las kvar tankemed ei tre avmhetDugymde kuldaunder dyna diOg eg fekkkjenna smdrparav varme trdarsom kveila seginn i hjartet mittDu fekk mogne brfr kurvamiden hausten Lindusen

jeg kan ikke glemme

Jeg kan ikke glemme og vit jeg har prvd hver dag dukket under et teppe i trer Jeg kan ikke huske og vit jeg har prvd snudd hver stein med pne yne og nr kvelden venter p mine ta...

bortanfor hp

Ftene dine kvilar seg i lag med draumane du ikkje lengre kan sj bli di bane og eg sitt utanfor meg sjlv medan trane blir ei elv kor tiden forsvinn same vegen bortanfor hpet vil eg ik...

tuuse taaakk alle sammen

vil bare takke alle trofaste lesere om er innom og nye som stadig dukker opp..!!! det gir meg masse og gjr at jeg klarer skrive mer....veldig glad for alle tilbakemeldinger iog at dere trykker l...

bli hos meg

Kjenslane i ein mykje revidert utgve sitt p vent attmed sjukesenga di Eg tenkar ikkje p kor du skal reisa etterp no berre ber eg om meire tid lindusen

i mine blodbanar

Du skriv deg inni hjartet mittog det opnar seg einmjuk kjennsle someg hugsar eg helsa pd eg var ei lita jenteog ikkje var ennobedervaei heller var egfanga av grtonarrundt mine rtersom sto fast ...

fr tka kjem

skumringsdempa haustblad ligg tett i tett varmar seg fr vinden kjem og bles dei fr kvarandre ein stille stund sitt eg berre fangar inn hauststemninga fr tka kjem att meg og deg tett ...

litar du p meg

Vegrar du deg ikkje berre no men seinare s lyftar eg deg vidare bortover lar deg smaka p kjenslene berre du litar p meg denne gongen slipp eg deg ikkje lindusen
lindusensperler

lindusensperler

50, Bergen

Hei! jeg er Linda opskar ogs kalt Lindusen. i fjor kom jeg ut med min diktbok Sy skog i meg tenn fakler overalt. Har skrevet siden 2012. Fikk endelig drmmen oppfylt om f ut diktene. Fr s mange gode tilbakemeldinger p boken. Noen dikt er personlige men de fleste kommer fra mennesker jeg har mtt eller historier jeg har lest eller mine tanker om tema Og diktene skriver seg ut fra noe som har truffet meg. nsker berre dere lesere❤ kjper du boken er du med sttte Fflekkreftforeningen. kan bestilles p haugenbok.no eller ark ad libris p nett. hper dere koser dere med diktene.

Kategorier

Arkiv

hits