november 2012

vindstille gravferd

Av alle mine tankarvar du den lengstesom opna segder i det stilleog bretta segut over fjordenLangs med ripapå ei skute til eg brettaho samanattog lot hovera gøymti ein vindstillegravLindusen

tid

mine tanker får du ikke dem er stuet bort for godt den grønne gyngestolen står stille ved vindusplassen din og i sivet suser gresshopper og ber om mere tid men vegguret over det g...

ei hand å halda

Eg ser du har mista ein glans som strauk dagane i gleda over å vera auga dine er som eit tre som har mista dei vakre blada sine og eg kan ikkje gje deg anna enn ei hand å halda Eg ynskjer...

du er eit rom

Du er som eit rom med mange dørar der kvar og ein førar inn til eit anna rom der ein ikkje veit kva ein møtar bak neste du har gitt meg nøklane med vonaom at eg fangar kvart rom med nyfik...

angen av kjærleik

Du har ikkje sovna enno eg går att og fram og kikar ned i senga dreg inn angen frå deg vil berre holde deg heile tida kvart minutt eit fullenda skaparverk du gjer timane liv dagane får mei...

skreller vekk dagen du dro

stille stemmer blanderseg i meghvisker meg en morgenut av dine henderlar du meg omslyngejeg svøperinn duften av degdu vil værebli og bristemeg en fremtidav tankene dulot meg prøveskreller vekklyden...

naken lyftar sorga seg

stolen din er tomikkje ein gongkvelden synarspor av degberre draumanelyftar på eitnakentkunstigandletekjenslar istengde naseborhar og si bøn Lindusen

om du andar saman med meg

lar deg ikkje temmaorda minedei skal vakse innmellomøyra og setja seglar deg ikkje sovaunder huda miutan å farga tankane dinemed mine kledelar deg gå til endenav meg om duberre andarsaman utan stan...

ei tanke der ute

ei tanke heng på ein frossen grein eg ser at ho krympar seg i kulda og eg anar ei kjensle av avmakt om ikkje dei varme husa lyftar ho inn snart eg opnar glaset med ei von inni meg om at h...

ikkje meir enn ei ripe

Eg ventar ikkjedu skal hugsasyklusen vården helgen du fjernadei vanskelege kjenslanei sanningaav ein skriftdu ikke skreivsjølveg dansar ikkje aleinenår eg vendar meg tilalt vi vonaalt vi vardu ber ...

Nokre dagar i mørkret

nokre minutt vert aldri fanga dei er ferdiglevd utan ord nokre timar kjem utan å vekka deg opp att dei er tause nokre dagar ser eg ikkje ljoset dei ligg langs vegen der du alltid sto ...

himmelnauste

Fingrane stryk ikkjemeirberre du skalvdå natta låg samanbrettaunder kistelokketmånen jamraalle dagane varttil tråder i eit himmelnauste der hendane flettar segsamani eit flammande luftromligg eg ...

stillheten

stillheten ligger nakender du låmellom hudlag og beinkjente jeg pustendinnå reiser jeg ikke påførste klasse lengrebilletten min ersom et støvlagpå bunnen av dittlivder stillhetenhar trengt seginn u...

trua på meg sjølv

Verdigheita mi ligg samanrulla i frost utan skydd mot kulda trekkje ho seg saman til ein ball og byrjar å rulla innover i landskapet dreg med seg trua på meg sjølv til ho stoggar midt ...

ei upussa stor rynke

Eg høyre meg sjølv i dei ljose veggane der tapeten har mista si glans og djupe rynkar ligg tett i tett eg ser meg sjølv i kjøkkenskuffa der eg ligg mellom upussa kniver og gafler med bøyde...

Kvar blei du av

Ei lita skive ligg att på tallerken din ropar på å bli fanga og oppeten men du sitt berre med hendane i fanget auge som stirrar på noko der ute som eg ikkje ser eg fornemmar ei verd eg ...

på andre siden

Var gresset grønnere på andre siden luftspeiling kanskje Men jeg tråkket ikke over jeg famlet så lenge i det jeg våknet var gresset brunt så jeg vannet det jeg sto på

bremsespor

Hjartet har ikkje bremsesporlengereg seglar i motvindutan skydd vengene ligg samanrullanedpakkaforsvarslausopnar eg ein ny dag Lindusen

dine spor

Langt, langt der bortei den rødlige horisontenlyden av en fløyte syngermed fuglenes sang og på slutten av din dagnår du vinker adjøså vil jeg vite atuansett hvor du er om det er langt borte elle...

der vona satt fast

den lange grusvegendrukna eit tidlaust begjærverda mi våre livbak gardinasamanfiltraein plassi haust og vinterdvaleaugeblinkav nakne draumarden lange grusvegender vonaberre klistra segtil skoai b...

hekt ikkje av meg kjenslane

skru tankane mine fast til speglet der eg kan saumfara dei finna dei som vaklar oog trør meg på nervar heng minnane mine utanfor i solveggen der eg kan tørka dei som våte klede men du må ...

etter verdens ende

etter verdens ende ett veiskille en livbøye duver langsomt fremover to ensomme sammenfiltrer sine tråder til et nøste lindusen

eit steg bak vinter

Eg venta eit steg bak vinteren der røysta di hadde lagt seg på benken og måla meg ein veranda med hjartespor på veggen enno kan eg kjenna merkane etter deg i blodårane mine når eg sitt d...

eit punktum

bøyar meg i saknet eit punktum utan meining lim som har mista si kraft eit kaldt drag rissar seg inn i eit hudlaust mellomlag av trange blodårar eg må reisa meg eit punktum ka...

23.11.2012

I mi bok der eg les deg tankar som spinn medan eg blar i dei skjøre minnane eit liv i henda mine eg høyre fløyta fra eit tog som kjem fullasta med andleter men ikkje ditt du har komen ...

berre du

berre ditt andlete med auga som skin når eg kjem inn døra gjer liv til mitt berre di hand som varsamt stryk meg på ein vond kropp gjer liv til mine rørsler berre du når mørkret lagar bild...

på himmelbogen

Hysj om du berre sitt heilt stille kan du høyra dei varme tankane eg tenkjar å gje deg i kveld i nokre minutt kan verda berre stogga medan du får nyte roen bak augelokka dine¨ I kveld der m...

Et eneste ønske

Verdigheten du ville haselv med hudlagsom mistet sin elasitetdu ba meg med nakneøyne om å bli settog mens jeg innvendig gikk ioppløsning steltejeg deg medvarsom håndog lot deg skinneen siste kveld ...

avvisning

de kalde følelsene dine ble med meg hjem satte seg ved siden av meg i sofaen mens våte perler trillet på kinnet mitt bare satt de der uten å trøste bare kulden og meg gikk til sengs og je...

den lange milen hjem

Du bærer en novemberkveldpå dine nedsukne skuldremens asfalt timen det tarå komme hjemfra den grå horisontensom kiler deg i sidespeiletvirker lengreenn nattenvi hadde under lengtende hudlagså ikke ...

jeg garanterer deg ikke

det hender vindenfull av trassmed rå styrkevelter mine ellersså stødige stammemen det finnes ikkealltid svarstolthet er ikke stahetmen jeg ønskerat du ikke misterdeggarantere deg ikkenår du gråter ...

Ned fra novemberlyset

på kanteni flukt frahjelpeløse dageri totalt mørkeubrukelig er jegi brå bevegelserrommet ligger utenet smilog gynger når jegtrør nedfra novemberlysetsom soverspinkle tærlager ikke merkerpå parkette...

uten bremser

Tro du er iendring når dommen faller skritt i taushet savni stillhet forsyn degmen ikke glemrespekten veien til bånnvar ikke lett men om altvibrererlenge nokseirer forstanden Lindusen

Verdens navle

Dine dager var også mineVi holdt hverandre itause ordVarmet luften medlyse tankerUten demningfløt vi med strømmentil verdens navleDine dager var somnytrekt kaffe og jeg aner duftenennåfra mitt ste...

ein floge på ein sofa

om eg berre kunne ligga på ein sofa i hovudet ditt finna svara på alt du ikkje klarar dela høyra tankane dine når eg seier eg sakna oss men du har vel inga sofa der du har du vel ? Lind...

skot frå hofta

du skyt frå hoftalauskrutteg kapslar inn stemningalar ho liggjai avtrykk frådei mogne tankaneeg ikkje i von fekknyttaeit motiveit neiein rørsleav skuld leggseg over andleteditteg bankar påein annan...

tidløst begjær

Det var ikke lyden av intens flørt eller begjærets hetebølge som fanget mine rustne underhudsnerver det var musklene dine som speilet seg i vannet sendte bølgene på reise med en kraft som d...

sannhetens time

Sannhetens timeForandringensstillhet ogen snikende fortielse velter seg innmellom øreneKjærlighetenskraftsoverpå ventder vindenhvisker om tilgivelsekan du ropeut fortidensskyggerLa den virkeligesa...

venskap å verna

eitt venskap som bærer deg på ei venge av stål det vuggar deg mest når du treng det heilt og fullt der tårane stryk sine ord på ditt kinn er trøysta ein ven du veit du kan sleppa inn ald...

treng deg nærare

Treng deg nærare no meir enn eg har hatt stå ved sida mi med handa rundt meg inntil og omslynga så eg kan sleppa ner tårane og hjartet kan brista for ei lita stund visa kjenslane ljoset med...

sakte gror såra

du festa timane med sorgen spikra i huden og klokka kima ikkje medan du sov i djupe draumar du fylgde tåka kvar natt og ljoset frå månen utanfor vindauga vekka deg opp til livet du ikkje m...

alt eg ser

Eg vil sjå degnår morgonljosetstig inn på sengader eg liggeinsamhøyra dei djupeandedraga som gjermeg rovissheitat du ereg vil sjå morgonljosetvekka deg oppattsom gjer megei kjensle av einnyutsprung...

ein rusten mann

Laust sitt skjerfet dittrundt den stautestolte nakken dinmed smilerynkarsom ler når eg snusardeg i gropahårfeste ditt krymparsakte i tidaover auge som tretnarnår eg er trang åtala tilmen du seie al...

alt du er veltar meg

ein streng på ei bue kan spela vår song eit ord frå din munn veltar heile verda stjernefryd opp ned bak fram eg finn deg i meg heile tida er du alt eg såg alt eg trudde alt eg ville din...

einsam i siste kapittel

Vilja har taust sagtsitt siste ordeit farvelstilla kjem seinarenår alle såre augei stumme andleter har trekt seg attendetil husa med varme iog eg sitt med henda foldai min lenestolder boken du las...

salsa

Mine tanker er for mye de svirrer omkring i mitt hode danser salsa når jeg trenger ro Jeg teller stjerner og andre lyspunkt og plutselig ser jeg det deilige minner i lange banerhvem kan slå av...

kvar er heime no

Jorda har svøpa deg inneinsam ligg du noeg trålar bakkenover att og framhjartet mitttok du det med degog ?saman med livetkveldslandetmorgonstundarraudvins timarhand i hand dagarminutt der eg låg be...

dei mørke kleda

dei mørke kledaligg pent på sengamieg vegrar megskritta bort er tungesom blyloddom eg tek dei påmeg blir alt nakentskjørtfullendtingen veg attendeog du blir berre einsky på himmelensom eg må sei ad...

ein trygg plass å leggja hjartet ditt

Å holde hendar i krappe svingarleggja hovudetpå ein skulder nårlivet buttar mot deg Å finna draumari same romog gå i lag vidarefram Å finna ei tone du kan lita på eller eit hjartesom spelar di ...

jeg kunne gitt deg

Jeg kunne gitt deg mange stunder av min tid fylt tilværelsen din med røde varme ord og goe knuse klemmer Jeg kunne gitt deg mange tanker fra mitt overfylte hode fylt et rom med mye rare...

et lite håp

Avskjed på grått papir og klagesang med små grynt fra et pokerfjes på vei hjem til sin tomme hule hvor brødsmulene lever sitt liv på benken og zaloflasken tynes til siste dråpe før du sy...

livsyklus

vi fødes vi dør mellomspillet er selve livet timer uker kanskje år soloppganger mørketider lengsler leves ut lys brenner ned stemmer forstummes i etterspillet ligger savnet i timer...

vågar du leggja ned gitteret ditt

du stengje deg ute med eit gitter rundt deg sjølv der eg ikkje vågar meg bort men du er nok meir redd enn eg for eg tenkar på kva eg får sjå om du sleppe meg inn hjå deg vil eg takla ve...

ein nabo eg aldri kjende

eg såg ho berre der ho sto gjøymd som ei ekstra blome potte kvar dag når eg kom heim og eg lura på kven ho var når ho ikkje sto gjøymd men ein dag såg eg ho ikkje meir berre tre bloma p...

hudlaus

Eg ligg og skvulpari eit gjørmebadhudlausutan årardu drogmed eit stilleadjø vingekappa søveg i min båthudlausfangar tidutan meiningvaknarnår du kjem lindusen

du kunne ha vore ein årstid

Du kunne ha vore ein sumar ein haust ein vinter og ein vår i meg du kunne ha lagt deg til ro i verda mi og berre gynga gjennom årstida plukka av haustens blad s kjempa i kulda og varma d...

då verda forsvann

Dei sa eg ikkje.måtte nøla lenger så eg hoppa ut av verda utan å sjå dei gule varsel ljosa eg lurer enno på om senga mi har løsna her i det kvite rommet lindusen

eg kveldar deg inn

Eg kveldar deg inn kapslar meg ikring vuggar deg med røysta mi før alt slutar og byrjar andast ein morgon Lindusen

Eit eventyr å bu i

Dei djupblå augasom ein brønneg synke ned imiste feste underføtane mineein tunneleit eventyrå bu iberre slippaut redslala ho flytaei reiseå lengta tilopne nye dørarå miste fotfesteei lita stundi fr...

å vekka livet

Å vekka livet med nakne føter setta spor utan vonde ord å nyta dagen slik han renn skjenka vennskap dei djupe band å vekka natta sitt fargespel ein måne vakar deg i stilla å møta nokon ...

kjærleik helar

du bar det brustne hjartet mitt i dei sterke hendane dine med ein ømheit som fekk alt ikring til å helast gjennom vinterstormane no bankar det sterkare enn nokon gong lindusen

stjerneklare himmel

Stjerneklar himmel undrer meg på ja kanskje er du der oppe akkurat nå ser du mine tårer kjenner du mitt savn her i det stille når jeg hvisker ditt navn aldri lenger vekke enn tankene k...

mer enn ord

mer enn ord vil jeg ha fra deg mørket som holder alt du ikke klarer vise meg med mer enn ord bånd som kan knyttes gjennom utløp av alle disse innestengte følelsene som seiler avgårde om du...

du puster liv

Du puster liv ved sidenav meg i sengeninn og utstilledyptRytme som fangesi ørsmå sekund av en stilleferd gjennom tankeneDu puster liv i min søvnige og gråhverdagInn og utstilledyptTaktfaste minutt...

hva du bærer

Netter av savnstjernestøvi det stilleuskyldig faller minnertil jorden reiser deg opp når tiden henter deginndet som er i blodetkan du ikke forandrespor av uklare spørsmålnår du er på dypt v...

spirer av håp

Sorgtung i blikket dittperleglansener borteregndråper med sprett ikiler din hud..kald og vissen når dutoget tildrømmelandder fred fra savnet borog du kan sette dinlengsel i en stolmed utsikt til fo...

ordets makt

Ord som smelter på tungen når du lar dem få bevege seg fritti sitt eget tempolar deg finne det rette tilditt bruksensur på veien utav din snakkesaligemunnord som sårerdu tenker ikkebare sender dem...

eg vonar ein dag

eg ser ein dag i livetder blomar ikkje døyrder kvardagen harraude knoppar avlivsmot somfavnar dei skjørastetankareg ser ein dag i livetsom aldri lar nokonbli kaldder kvardagen kanfanga alle dei små...

eit lite strå

Det regnar nopå det lille stråetbløytar jordaikring og trekkjeseg inn i røttene slik har du detmoglegens nårlivet ikkje alltidgjer deg kva duynskjarkjensla av avmaktei bløyte som trengseg inn i he...

bak gardinene

Det var bak de tunge mørke gardinene du fant meg... Der jeg gjemte meg så Ingen kunne se.. Nå er de byttet ut med noenlyse og lette Jeg er i grunnen mer fornøyd med å se livet gjennom dem...

litar du på meg

Vegrar du deg ikkje berre no men seinare så lyftar eg deg vidare bortover lar deg smaka på kjenslene berre du litar på meg slipp deg ikkje denne gongen Lindusen

einsam er eg berre

einsam er eg eigentleg berre når lyden av trinna dine går frå meg då krype kjensla gjennom heile kroppen og slår seg ner i hjarterota dei lange timane til eg høyre trinna dine er seige so...

gråtoner

Bortenfor vindu vendt mot solskinn og varmen i skyggen av gråtoner der din mykhet bor kjenner du deg alene vinden som stormer i ditt speil mot fremtiden gir deg ingen løfter bare et lite sp...

min feige redsel

Det var ikke der blant ord som beveget seg som lette fjær eller under ett teppe av naken sårhet jeg møtte frykt men der hvor lyden av din gråt da du våget å stå i stormen uten å be meg me...

om tåka ville letna

Dei små skoa stårattmed leikegrindaenno ikkje nedpakkaeller gøymd slikdropane somligg i kø bak augelokkastramma fast i eirevneeg ikkje maktar opneom berre tåka eg bor iville letna LINDUSEN

Samandrag

Ein plass bak vibrasjonarder augeblinka drari taus sorgi min lille verd snurdu meg medan du hektarav kjenslane mineog nokre dagar av mørkeligg i doggar av saknsom bremsesporeit lysår vekkekva du en...

å sleppa nokon inn

ei vonein lengselein sorgkan bli stilnaav ein famn sombrer seg ikringtrengjer seg mjuktinnog varmar røttene lindusen

du kunne vore min

Du kunne ha vore ein sumar ein haust ein vinter og ein vår i meg du kunne ha lagt deg til ro i verda mi og berre gynga gjennom årstida plukka haustens blad saman med meg kjempa i kulda o...

musikken i deg

Musikken i degersom høstgule bladmed ulende vindsom blåser alt oppfra bakken i en høstligdans hvor jeg ikkevet når jeg lander Musikken i deg ersom snøkledde trær hvor jeg må børste vekklag for l...

ein plass bak vinter

Eg venta eit steg bak vinteren der røysta di hadde lagt seg på benken og måla meg ein veranda med hjartespor på veggen enno kan eg kjenna merkane etter deg i blodårane mine når eg sitt d...

i din lille verden

En liten lysende kuppel i dineøyne somsier at du er hjemme igjen tilbake fra der du forsvant ' da stormen raste som verst og du gikk uten sko i den kalde snøen mens fuglene sang i ditt ho...

bortanfor håp

Føtene dine kvilar seg i lag med draumane du ikkje lengre kan sjå bli di bane og eg sitt utanfor meg sjølv medan tårane blir ei elv kor tiden forsvinn same vegen bortanfor håpet vil eg ik...

ein kveld ein kvardag

Du malar meg einmorgon utansår og lar megfå merka deiblanke arka minemed dropar eg finnei redsla mieg synar deg heller ikkjeein blankskuren kvardagutan å veksla eit framandbilete med dei orda dugav...

Taus sorg

Dei totauselikar ikkje ordaav ein morgonsom aldri ranndei sitt i sittteppe og ventarpå daggryorda ligg nakneutanpå andletettystnad bankarunder jorda derdropar ligg ogsøv Lindusen

tidsbryter

Lyden av dine lette trinnblander seg medduften av min lengselkryper inn underhudenog jeg kjenner dinevarme vibrasjoneridet jeg åpnerSmaken av dine lepperslår av mintidsbryter... Lindusen

nærhet

vei meg ikke førnatten har lagtsitt teppepå dine tærjeg fryseraldriinntil når dutrenger deg underhud som er avskårenbortgjemt av tidlagt på vent lindusen

vibrasjoner

Vibrasjoner gjennomden stille luftendirrerdråper i degvalg jeg ikkeknyttet igjenrøde sonervibrerer ennåtapper megmerbare kjenne nårhjertet ditt slår vibrasjoner Lindusen

når augeblinka drar

små augeblink i ei gråspragla verd der fargane ikkje alltid gjer meining der kvardagar blir skrella til beinet og alt du ikkje fekk vera blir lagt på puta når kvelden smyg seg inn små au...

Nådeløst synker håpet

Du har lagtpå nådeselve strået dreierikkebare en uuttaltvridining av et klamrendehåpsom vrakresterikke bare nakentav tid som sliter men tronløstsynker dunesten bunnløsi mengden er duenLindusen

snur meg du

Snur mens du ber meggår ikke lenger ennforbi der du slappmeg innsavnet har lagt segrundt alt innvendigsom et klamrende trangtteppeholder det deg igjenlikevel ber du meg nåvil ikke bare kjennedeg sm...

doggar av sakn

Du doggar av tidlaust sakn skimrar i naudljos og tellar på knappane når dagen er ei mørk natt dei tette gardina vegrar seg mot verda du ikkje ynskjer helsa på og skoa du fekk i gåva av ho ...

ikkje enno

Kjenslane i ein mykje revidert utgåve sitt på vent attmed sjukesenga di eg tenkar ikkje på kvar du skal reisa no berre ber eg om meire tid lindusen

treng deg nærare

Treng deg nærare no meir enn eg har hatt ståved sida mi med handa rundt meg inntil og omslynga så eg kan sleppa ner tårane og hjartet kan brista for ei lita stund visa kjenslane ljose...

polstra av tyngda

Eg vart polstra ein plassmellom dei tunge tankanedu lot meg inn iog stillheita du lågi frå degverda kom mot meg la seg i hovudet mitt som eit innskotpå ein allereie full konto Lindusen

naken lyftar sorga seg

stolen din er tomikkje ein gongkvelden synarspor av degberre draumanelyftar på eitnakentkunstigandletekjenslar istengde naseborhar og si bøn Lindusen

eit dikt til kortspel gjengen...

Å spela kort i lag med ein gjeng kan vera noko som gjer at man anar man treng litt flaks og ikkje alltid vert ein lika glad som ein laks Nokre av oss seier ganske mykje JA og armane kjenne...

fly nå tanke....

Fly nå tanke motmålsatte fjordertil din venn som vil møtedine tårer...Fly med medvindi motgangens høydertil din vennsom favner degnår du lander... lINDUSEN

På veggen heng kjærleiken

Eg opna hjartet mitt lot deg sleppa inn du fekk sjå løyndomen min utan å spørja medan eg gret i armane dine gjekk du inn i heile meg og såg alt eg hadde lagra du rota rundt ikring og Eg kj...

kva du enn gjer

Du kan skrella av meg dei våryre hudlaga mine leggja kantstein ikring dei nakne tankane mine men du finn ikkje merkar i spora der eg banka inn staheita og heller ikkje kan du nyta skuggane...

et lysår vekke

Du er ved verdens endeog enda lengeret lysår vekke men likevel så nærnår himmelstjernerlyserjeg kjennerhvor du varmerinnvendigsårt av savnmen glede når jegtenkerpå de godeminner tilbakelagter tid...
lindusensperler

lindusensperler

50, Bergen

Hei! jeg er Linda opskar også kalt Lindusen. i fjor kom jeg ut med min diktbok Sy skog i meg tenn fakler overalt. Har skrevet siden 2012. Fikk endelig drømmen oppfylt om å få ut diktene. Får så mange gode tilbakemeldinger på boken. Noen dikt er personlige men de fleste kommer fra mennesker jeg har møtt eller historier jeg har lest eller mine tanker om tema Og diktene skriver seg ut fra noe som har truffet meg. ønsker å berøre dere lesere❤ kjøper du boken er du med å støtte Føflekkreftforeningen. kan bestilles på haugenbok.no eller ark ad libris på nett. håper dere koser dere med diktene.

Kategorier

Arkiv

hits